Na vsebino

Kako je z gradnjo novih stanovanj?

Stanovanjski sklad RS ima namen do leta 2023 skupno zagotoviti 2.144 novih javnih najemnih stanovanj

Skladno z ustavo je naloga države, da ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo primerno stanovanje. Pomembno vlogo pri tem ima Stanovanjski sklad RS (v nadaljevanju Sklad), ki zagotavlja stanovanjske enote na različnih lokacijah na območju celotne Slovenije. Njegov namen namreč je, da se stanovanja za mlade, mlade družine, družine in starejše gradi in kupuje po vsej Sloveniji.

Na podlagi Javnega poziva za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj 2020 je Sklad uspel kupiti tudi 30 stanovanj v večstanovanjskem objektu v naselju Čardak v Črnomlju, ki bodo predvidoma dokončana julija 2021.

Do leta 2023 ima Sklad namen z lastnimi investicijami, Programi sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj in stanovanjskih enot za starejše ter Javnim pozivom za nakup stanovanj skupno zagotoviti 2.144 novih javnih najemnih stanovanj v vrednosti okoli 286 milijonov evrov.

Mag. Črtomir Remec, direktor Stanovanjskega sklada RS, je nanizal nekaj dejstev o gradnji stanovanj:

400 novih najemnih stanovanj pod Pekrsko gorco

Sklad je 3. julija 2020 v evropskem uradnem listu objavil razpis za izvajalca 2. faze gradnje soseske pod Pekrsko gorco v Mariboru. Sklad bo tako skupaj s 1. fazo zgradil 400 novih najemnih stanovanj (od tega 60 oskrbovanih stanovanj). S tem bo imel Sklad v različnih fazah gradnje in razpisov že več kot 2000 stanovanj. Prihodnje leto bo po trenutnem stanju projektov in programov dokončanih in že pripravljenih za vselitev najemnikov po prednostnih kategorijah javnega razpisa Sklada 838 stanovanj in po razpisih občin 251 javnih najemnih stanovanj.

Stanovanja za mlade do trideset let

Z izgradnjo skupaj več kot 800 novih stanovanjskih enot nameravamo zmanjšati vrzel pri dostopu do najemnih stanovanj gospodinjstvom v Ljubljani in Mariboru, ki ne morejo dostopati do stanovanja po tržnih pogojih. Tako 109 stanovanjskih enot gradimo v bližini študentskega bivališča Univerze v Ljubljani v Gerbičevi ulici. Gre za pilotni projekt Skupnost za mlade Gerbičeva v Ljubljani za mlade do dopolnjenih trideset let. Dodatnih 498 stanovanjskih enot za najem bo v novi soseski Novo Brdo v Ljubljani, ki bo dopolnila novo sosesko Zeleni Gaj na Brdu.

Gradnja stanovanjskih enot po vsej Sloveniji, tudi v Črnomlju in Rogaški Slatini

Zadovoljen sem, da smo na Javnem pozivu za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj 2020 uspeli pridobiti 30 od 48-ih stanovanj v večstanovanjskem objektu v naselju Čardak v Črnomlju. Na osnovi Programa sofinanciranja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020 pa bo Sklad sofinanciral tudi gradnjo 10-ih novih najemnih stanovanj večstanovanjske stavbe v Spodnji Kostrivnici, Občini Rogaška Slatina. Po Programu sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020 je Sklad doslej že odobril 19,4 milijonov sredstev občinam in mestnim skladom za 393 stanovanj. Cilj do zaključka Programa je skupaj z občinami in občinskimi skladi zagotoviti 500 neprofitnih stanovanj, s katerimi bo Sklad pripomogel k uresničevanju ciljev ReNSP15-25 na področju povečanja fonda javnih najemnih stanovanj.

Vlaganje v povečanje lastnega najemnega fonda stanovanj

Za izgradnjo javnih najemnih stanovanj je bila aprila 2019 z Razvojno banko Sveta Evrope (CEB) sklenjena posojilna pogodba v višini 50 milijonov eurov, s katero je Sklad pridobil manjkajoče finančne vire. Z njimi je omogočeno izvajanje gradenj novih najemnih stanovanj na območjih, kjer so potrebe po PROSO in ugotovitvah Sklada največje. Vlaganje Sklada v povečanje lastnega najemnega fonda stanovanj je skladno z ReNSP15-25, Poslovno politiko Sklada za obdobje do 2020 ter Poslovnim in finančnim načrtom Sklada za leti 2019 in 2020. Poleg osnovnega cilja zagotavljanja stanovanj bo projekt s CEB prispeval k povečanju javnega stanovanjskega fonda v višini do 4 odstotke trenutnega obsega vseh stanovanj za javni najem v Sloveniji. Trenutno je to edini tovrstni projekt, ki ga v Sloveniji financira CEB.

Trdo delo in upoštevanje ukrepov

Zaradi doslednega upoštevanja ukrepov in nepretrganega dela v času epidemije koronavirusa ter mile zime Sklad tudi letos uspešno gradi in je v aprilu 2020 že črpal 1. obrok posojila CEB v skladu s Poslovnim in finančnim načrtom Sklada za leti 2019 in 2020 v višini 15 milijonov eurov, oktobra pa načrtuje dodatno črpanje 15 milijonov eurov. Roki po posojilni in gradbenih pogodbah epidemiji navkljub trenutno še niso ogroženi in upamo, da bo pri tem ostalo.

Prispevek je pripravil mag. Črtomir Remec, direktor Stanovanjskega sklada RS.

Odkrijte Belo krajino
Spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in statistiko obiska. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj