... nadaljevanje od včeraj.

Prvo je zelo enostavno: zvoke lahko hkrati oddaja samo ena naprava.

Drugo pravilo zajema mobilne telefone in podobne naprave, kot so tablice. Zvok vseh naprav naj bo znižan na minimum. Tako telefonski klic, na primer, ne zmoti vse družine.

Tretje pravilo določa, da se nihče ne dere, ne vpije iz prostora v prostor ali celo iz enega v drugo nadstropje. Stopi naj do tistega, ki mu je sporočilo namenjeno.

Po četrtek pravilu člani družine izklopijo vse druge naprave, ki prostor zvočno onesnažujejo.

Se nadaljuje v ponedeljek ...