Tole branje vam bo gotovo v olajšanje. Ko prispemo do spolnosti nas vedno skrbi, da bi povedali premalo, še bolj, da bi otroku povedali preveč in ga "kvarili" ali silili z informacijami, ki zanj še niso primerne.

Zato se držimo preprostega načela: povemo, odgovorimo na tisto, kar otrok vpraša. Ne širimo področja in ne dodajamo onformacij. Ko ga bo zanimalo, bo poizvedovanje razširil otrok in tudi mladostnik ali najstnik sam. Resnično pomembno je, da podmladek čuti, da je to področje, kjer lahko, kjer smejo vprašati.

Zelo je zaželeno, da kaj vprašajo, saj je spolnost zagotovo tisto področje, kjer otroka nočete prepustiti, da bi se izobraževal samo ob informacijah vrstnikov, z ulice in z interneta!

Se nadaljuje jutri ...