"Kako je to težko," je bila najpogostejša pripomba male Hane. Vse je bilo težko. Učenje pisanja, branja, računanja ... Deklica in njeni starši so se zelo trudili, da bi bila v šoli uspešna.

Tudi doma so veliko delali, vadili, utrjevali, kljub navodilom strokovnjakov in razredničarke, da je treba Hano razbremeniti.

Prej nasmejano dekletce se je začelo zapirati samo vase. Razredničarka je starše še naprej opozarjala na to, da je preobremenjena in da kljub vsej pomoči njeno znanje ni takšno, da bi lahko napredovala v višji razred.

Začeli so se pogovori o tem, da bi bilo za Hano najbolje, če bi jo prešolali v zanjo ustreznejši program. Vendar so starši upali, da bo njihova hčerka ob ponavljanju razreda vendarle nekako zapolnila vrzeli v znanju.

Se nadaljuje jutri ...