Danes vedno več raziskovalcev usmerja svoje delo v preprečevanje raka. Tu so zapisani izsledki le nekaterih izmed številnih raziskav na tem področju. Zagotovo vsakdo izmed nas ve, da lahko marsikaj storimo sami že pred pojavom bolezni. Velja pa tudi, da lahko veliko storimo tudi kasneje. Vse uveljavljene terapije pri raku imajo sicer kot samostojne terapije pri zdravljenju pomembno vlogo, vendar je njihova učinkovitost marsikdaj omejena.

Se nadaljuje jutri ...