... nadaljevanje od včeraj.

Navadno se izmerjene vrednosti za holesterol v krvi podane kot S-holesterol (skupni ali celotni holesterol), katerega normalna vrednsot znaša med 3,1 in 5,2 mmol/l, zaželeno pod 5 mmol/l. Tveganje za srčni infarkt se več kot podvoji, ko se koncentracija skupnega holesterola približa 7,8 mmol/l.

Pomembnejši od tega pa je podatek o koncentraciji HDL. Ta naj bi zavzemala več kot 25 odstotkov koncentracije skupnega holesterola. Normalne vrednosti se gibljejo med 0,9 in 1,7 mmol/l, zaželeno nad 1,0 mmol/l. Pri koncentraciji zaščitnega HDL-holesterola v krvi pod 0,65 mmol/l je ogroženost človeka trikrat večja kot pri vrednosti med 1,4 do 1,7 mmol/l.