Na vsebino

Postopek pridobitve gradbenega dovoljenja

Spomladi bi radi začeli z gradnjo enostanovanjske hiše. Imamo urejeno lastništvo parcele, ki je zazidljiva. Kakšni so nadaljnji postopki pridobitve gradbenega dovoljenja? Kaj naj uredimo najprej in koliko približno traja, da je gradbeno dovoljenje pridobljeno?

Arhitekt odgovarja

Na vaše vprašanje bom poskusila odgovoriti na kratko, bolj podrobna navodila in razlago samega postopka pa vam bo podal izbrani projektant. V Sloveniji je zakonodaja še vedno precej stroga kar se tiče pridobivanja gradbenih dovoljenj, za katerega potrebujete veliko projektne dokumentacije, zna pa se zatakniti tudi s projektnimi pogoji, soglasji in samim upravnim postopkom.

Glede na to, da imate lastništvo že urejeno (pridobiti morate izpis iz zemljiške knjige), je prvi korak pridobitev lokacijske informacije, ki ni nujna, jo pa toplo priporočamo, saj so v tem dokumentu na enem mestu zbrani vsi potrebni podatki, ki jih bo potreboval projektant za zasnovo objekta in umestitev v prostor. V vsakem primeru bo moral projektant podrobno pregledati občinski prostorski načrt občine gradnje (OPN).

Naslednji korak je naročilo geodetskega posnetka.

Po pridobitvi lokacijske informacije in geodetskega posnetka si izberite kvalitetnega projektanta (pazite na ceno: skoraj vedno cena odraža kvaliteto projektanta in posledično kvaliteto načrta arhitekture), ki vam bo izdelal idejno zasnovo (IDZ) na podlagi katere boste pridobili projekte pogoje vseh potrebnih soglasodajalcev (priključki na cesto, kanalizacijo, vodovod, elektriko, plin, telekomunikacije…). Ko so projektni pogoji podani, se jih upošteva pri izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in znova pošlje dokumentacijo soglasodajalcem za pridobitev soglasij. Ko so soglasja pridobljena, vam bo projektant z vsemi ostalimi potrebnimi načrti in elaborati predal PGD projekt, ki ga boste skupaj z vlogo oddali na upravno enoto (2 izvoda). Upoštevati morate tudi, da se lahko sama priprava PGD zavleče zaradi vseh potrebnih soglasij, ne samo soglasodajalcev, ampak tudi strank v postopku – če je npr. potrebno pridobiti soglasje lastnika sosednje parcele zaradi premajhnega odmika. Če bo celoten postopek vodil projektant, morate podpisati še pooblastilo za vodenje upravnega postopka.

Ko oddamo vlogo na upravno enoto, hkrati zaprosimo še za izračun za plačilo komunalnega prispevka.

Na UE preverijo, ali PGD vsebuje vsa dokazila o izpolnjevanju pogojev, soglasja in ali ustreza občinskemu prostorskemu načrtu in v zakonsko določenem roku izdajo gradbeno dovoljenje (najkasneje v 60 dneh). Če je projektna dokumentacija pomanjkljiva, neskladna s prostorskimi akti ali ji manjkajo določena soglasja, je potrebna dopolnitev projekta. Gradbeno dovoljenje velja 2 leti.

Ko je gradbeno dovoljenje izdano, za gradnjo potrebujete še projekt za izvedbo (PZI), ki ga lahko izdela projektant PGD (priporočljivo) ali drugi projektant. V PZI projektu so podrobno določeni vsi elementi gradnje in je po zakonu o graditvi objektov nujen. Poiskati si morate zanesljivega izvajalca gradnje, gradbišče pa morate ustrezno označiti in zavarovati ter namestiti gradbiščno tablo iz katere je razvidno kdo je investitor, kdo projektant, ob številki gradbenega dovoljenja in drugih informacijah pa mora biti tudi jasno, kdo bo izvajal nadzor poteka del. Če boste gradili v lastni režiji, si preberite odgovor na vprašanje bralca TUKAJ.

Čas pridobitve gradbenega dovoljenja je odvisen od Upravne enote, števila dopolnitev, čakalne dobe soglasij in drugih faktorjev (povprečno 4-6 mesecev).

Odkrijte Belo krajino
Spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in statistiko obiska. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj