Akvariji so pomanjšani posnetki naravnih biotopov in kadar dovolimo, da so to, potem z njimi ni preveč dela. Pomembno pa je, da omogočimo vzpostavitev optimalnih pogojev za vse akvarijske prebivalce, tudi s prostim očesom nevidne mikroorganizme, ki so dejansko ključni za delovanje sistema.

Sicer pa z akvarijem ni veliko dela.

Redna „vzdrževalna dela“ obsegajo le odstranjevanje odmrlih delov rastlin, oblikovanje le-teh, če se preveč razrastejo in redne delne menjave vode; cca tretjino vode na 10-14dni. Občasno je potrebno nekoliko očistiti filtrirni material in ga nadomestiti z novim. V kolikor pa akvarij ni biološko dovolj močan oz. ni „sciklan“, pa lahko pričakujemo ribe v slabšem zdravstvenem stanju, prekomerno razraščanje alg, motno vodo...

Vse agresivne posege v akvariju pa se odsvetuje, menjava celotne vode, izpiranje podlage itd... vsakič znova sesuje biološko uravnovešeno delovanje akvarija in ogrozi obstoj življenja v njem.