Poletje je čas, ko v ribnik praviloma drastično ne posegamo. Izogibamo se obilnejši ali celo celotni menjavi vode. Ker pa visoka temperatura zraka in posledično vode pospešuje naravne procese, ki potekajo v vodi, moramo poskrbeti, v kolikor ni deževja, za redne delne menjave vode. To storimo vsakih nekaj dni in zamenjamo do petino vode, ki je v ribniku. Tako poskrbimo, da nivo nitratov, nitritov in fosfatov ne preraste kritične točke, prav tako pa vodo razbremenimo mineralne nasičenosti, obogatimo s kisikom in tudi rahlo ohladimo.

Vse skupaj ribam omogoča boljše življenjske pogoje, poleg tega pa zavira razrast alg in cianobakterij. Previdno tudi s količino hrane. Prav tako je pomembno, da dosledno skrbimo za odstranjevanje morebitnih odmrlih delov rastlin. Ne pozabite tudi na dobro pretočnost črpalk in dobro delovanje filtrirnega sistema. V kolikor opazite motnejšo, megleno vodo, razrast alg ali nenaden pogin rib gre verjetno za omajan biološki sistem, zato dodajte bakterijsko kulturo, ki bo poskrbela za ponovno vzpostavitev „ekosistema“.