Seno oz. posušena, pa tudi suha travnata mešanica je poglavitna v prehrani kuncev. Predstavljala naj bi večino dnevnega obroka kuncev. Celuloza, ki "gradi" travo je nujno potrebna za zdravo in uravnoteženo prehrano teh posebnih živali, ki jih številni, še vedno, uvrščajo med glodalce. V resnici pa jih uvrščamo v red lagomorfov. Močna in kompaktna vlaknina je zaslužna za sprotno obrabo zob, sicer se le-te zaraščajo in kunec lahko tudi pogine, če ga pravočasno ne oskrbi veterinar. Kasneje v prebavilih zaužito krmo razkrajajo mikroorganizmi, ki nato predstavljajo vir beljakovin v prehrani kuncev. Specifika kuncev in zajcev je, da vso hrano prebavijo dvakrat. Prebava kuncev je dokaj hitra, večina prebave poteka šele v slepem črevesju. Ker velik del zaužite krme kunci izločijo slabo prebavljene, iztrebke pojedo in jih še enkrat prebavijo in šele nato izločijo v obliki okroglih bobkov. Količina sena, ki naj ga bi dnevno zaužil kunec je kupček enak velikosti kunca. Seveda pa je kuncem potrebno ponuditi pestro prehrano, tudi sveže sadje, zelenjavo, vejice. Ker nekateri kunci postanejo dokaj izbirčni je praktično poseči po briketirani hrani, ki vsebuje vse kar kunci potrebujejo za zdravo in kakovostno življenje, hkrati pa onemogoča izbirčnost.