Precej vrst rib, ki jih gojimo v naših akvarijih v naravnem okolju živi v vodah, ki so bistveno manj nasičene z raznimi minerali kot naše vode. Že res, da so tekom selekcije na življenje v akvarijih številne vrste nekoliko adaptirale in se navadile na "tršo" vodo kot jo imajo njihovi divji predniki v naravnem okolju, a je kljub temu edino pravilno in odgovorno, da se potrudimo in poskrbimo, da se ribe v naših akvarijih počutijo kar se da dobro in kakovostno preživijo čim dlje časa.

Za naš, kraški svet je sploh značilna "trša" voda. Večina amaterskih akvaristom doma nima možnosti ali pa znanja pripravljati osmoze in jo pravilno mešati z vodo iz pipe ali ustrezno bogatiti minerali. Z vidika trdote vode je ravno tako nesmiselno prinašati vodo iz raznih izvirov, prestreganje deževnice pa precej nezanesljivo ali celo "nevarno" za ribe, zaradi morebitne vsebnosti toksičnih delcev na strehah itd....

Ostane nam le eden, precej enostaven a hkrati učinkovit ukrep. V vsakem akvariju prihaja do izgub "čiste vode". Le ta izhlapeva, ob tem pa v akvariju ostajajo vsi v vodi topni minerali, katerih koncentracija se z izhlapevanjem dviguje in postaja precej višja kot v vodi, ki priteče iz naših pip. Zato je smiselno redno, na cca 10 dni menjati del akvarijske vode s svežo. Ob tem pa se iz akvarija odstrani tudi dušikove spojine in fosfate, ki v akvariju nastajajo pri naravnih procesih razgradnje ribjih iztrebkov, presežkov hrane in odmrlih rastlin. Redne delne menjave pozitivno vplivajo na zdravstveno stanje in dobro počutje vaše domače jatice rib.