Ali mi pripada odškodnina in kakšen je postopek ...

Med hojo po pločniku sem se spotaknil in padel. Zvil sem si gleženj in sem bil v bolnici. Med čakanje sem našel reklamo ene družbe, da mi lahko uredijo odškodnino. Zanima me ali mi pripada odškodnina in kakšen je postopek da jo dobim?

Odvetnik Kristjan Žalec odgovarja:

Glede na skop opis poteka dogodka, vam težko odgovorim ali vam pripada odškodnina ali ne. Tukaj vam moram povedati, da je bistvena razlika med zavarovalnino in odškodnino. Zavarovalnino vam izplača zavarovalnica pri kateri ste nezgodno zavarovan in je njena višina in to ali ste sploh upravičeni do nje odvisna od vaše police. V kolikor ste nezgodno zavarovani pokličite vašega agenta, ki vam bo pojasnil zadeve. Večina zavarovalnic pa ima tudi »klasičen« obrazec za prijavo škode, ki ga izpolnite in nato zavarovalnica odloči o izplačilu zavarovalnine.

Odškodnina pa je popolnoma drugačen pojem. Odškodnina dejansko pomeni neko odmeno za škodo, ki vam jo s svojim ravnanjem ali opustitvijo povzroči tretji. Za to, da nekdo odškodninsko odgovarja in vam je dolžan plačati odškodnino morajo biti izpolnjene določene predpostavke in sicer protipravnosti (gre za neko kršitev pravil ali opustitev zapovedanih ravnanj), škoda (pravno relevantna škoda, ki nastane kot posledica protipravnosti) in vzročna zveza (povezavo ki mora obstajati med prepovedanim ravnanjem in nastalo posledico). Če manjka katera od prej navedenih predpostavk potem ne moremo govoriti o odškodninski odgovornosti.

V vašem primeru je vidno samo, da ste med hojo po pločniku padli. Ne opišete pa kaj je botrovalo vašemu padcu. Za obstoj odškodninske odgovornosti bi tako morali ugotoviti kaj je bil vzrok vašemu padcu, ali ste padli zato ker nekdo ni opravljala svojega dela ali pa ga je opravil narobe in tudi ali je ravno zaradi tega prišlo do vašega padca in poškodbe. Skratka govoriti o odškodnini brez vseh predpostavk je nemogoče.

Poenostavljeno povedano naj navedem, da če ste hodili po pločniku in ste se zaradi nepazljivosti, slabše pripravljenosti, neprimerne hoje ali slučajno spotaknili in padli potem ne morete zahtevati odškodnine od nikogar, saj ste za padec »krivi« sami. Če pa je »kriv« nekdo drug, je potrebno ugotoviti ali obstajajo vse predpostavke in če obstajajo ste upravičeni do odškodnine.