Na vsebino

Čeprav sem se preselil v hišo, dobivam položnice za stanovanje

Sem lastnik stanovanja v bloku. Iz stanovanja smo se z družino odselili v hišo, a še vedno prejemam položnice za stroške obratovanja. Ali jih moram plačati?

Odvetnik odgovarja

Obračunavanje obratovalnih stroškov in njihovo delitev v večstanovanjskih stavbah ureja

Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb. Ta pravilnik določa kateri so obratovalni stroški in kako se delijo posamezni obratovalni stroški ( ne enoto, po površini posamezne enote, za ogrevanje določa posebna pravila).

Pravilnik določa tudi pravila o delitvi stroškov na uporabnika enote. Pravilnik določa (28. člen), da se za dejanskega uporabnika enote šteje oseba, ki enoto uporablja vsaj 15 dni v mesecu. Če jih uporablja več oseb se za uporabnika šteje več oseb. Opisano dejansko pomeni, da v kolikor eden ali več družinskih članov več kakor 15 dni ne bi uporabljali enote, ne bi bili dolžni plačati stroškov obratovanja. Če je posamezna enota prazna ali se uporablja občasno, manj kot 15 dni v mesecu, se šteje da jo uporablja en uporabnik.

Zelo pomemben je 29. člen Pravilnika, ki določa obveznost in načine sporočanja števila uporabniku upravljalcu in menim, da ste verjetno pozabili narediti opisano. Lastnik posamezne enote ali najemnik mora upravniku sporočiti podatke o številu uporabnikov. Pravilnik v nadaljevanju določa, kako se določi število uporabnikov v primeru, da upravniku lastnik ali najemnik ne sporoči števila uporabnikov ali povečanja uporabnikov.

Lastniki ali najemniki morajo vse spremembe števila uporabnikov sporočiti upravniku najkasneje v roku 15 dni po nastali spremembi. Upravnik upošteva vsako nastalo spremembo pri prvem naslednjem obračunskem obdobju. Za verodostojnost podatka se jamči s podpisom. V primeru spremembe uporabnik priloži tudi ustrezne dokazne listine kot na primer potrdilo o odjavi stalnega bivališča ali spremembi bivališča, dokazilo o daljši odsotnosti zaradi službenih, šolskih ali študijskih obveznosti, zdravljenja, izpisek iz rojstne matične knjige ali druga ustrezna dokazila.

Sklepam, da ste verjetno pozabili upravnika obvestiti o tem, da stanovanja ne uporabljate več in vam zato obračunavajo stroške za vse člane družine. Upravnika čimprej obvestite o nastali spremembi in mu predložite dokazila o tem, da enote ne uporabljate več. Kljub vsemu pa jasno izhaja, da popolnoma brez stroškov ne boste, saj je stanovanje prazno in se zato po samem Pravilniku obračunavajo stroški kot, da stanovanje uporablja ena oseba.

Kristjan Žalec, odvetnik

Kristjan Žalec

Kristjan Žalec

Odvetnik

Kristjan Žalec, odvetnik

Opozorilo: Objavljeni pravni nasvet obravnava izključno dejansko stanje, ki je opisano v nasvetu. Pravni nasvet je informativne narave in zanj ne odgovarjam. Ker se dejanska stanja med seboj močno razlikujejo, je za celovit in podroben odgovor potrebno natančno poznati primer. Za podrobnejši odgovor in analizo pravnega problema svetujem, da se z vso spremljajočo dokumentacijo obrnete na pravnega strokovnjaka.

Spoštovani obiskovalci spletne strani www.radio-odeon.com.

V sodelovanju z Radiom Odeon, bom v rubriki odvetnik svetuje, odgovarjal na vaša vprašanja in podal pravne nasvete. Vsako sredo bom odgovoril na eno izmed prispelih vprašanj, odgovor pa bo objavljen na www.radio-odeon.com.

Vaša vprašanja lahko posredujete na elektronski naslov [email protected] pri čemer poskušajte čim bolj natančno opisati dejansko stanje. Vprašanja se lahko nanašajo na katerokoli področje prava.

Odgovor na vaše vprašanje ne vzpostavlja pooblastilnega razmerja odvetnik/stranka in bo podan izključno na podlagi opisanega dejanskega stanja, bo zgolj informativne narave in zanj ne odgovarjam.

V primeru dodatnih informacij ali dopolnitve dejanskega stanja, se podani odgovor ali mnenje lahko spremeni. Ker se dejanska stanja med seboj močno razlikujejo, je za celovit in podroben odgovor potrebno natančno poznati primer.

V pričakovanju vaših vprašanj vas lepo pozdravljam.

Odkrijte Belo krajino
Spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in statistiko obiska. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj