Dedni dogovor

Tokratno vprašanje zaradi lažjega razumevanja objavljam nelektorirano:

»Ali je možen dedni dogovor v notarski obliki tudi po zapuščinski obravnavi. Z pravno močnim sklepom je določen dedni delež po ulomku. Ni pa solastnina razdružena. Uporabnik hiše in zemljišča želi ostati v stanovanju do smrti. Po njegovi smrti pa bi bili solastniki ali njihovi pravni nasledniki zavezani k prodaji v celotnemu premoženju, s tem da se odšteje morebitne stroške domske oskrbe uporabnika od njegovega deleža«.

Odvetnik Kristjan Žalec odgovarja:

Glede na dokaj nejasno vprašanje podajam sledeč okvirni odgovor. Dedni dogovor po pravnomočno končanem zapuščinskem postopku ni več mogoč. Po končanem postopku je moč premoženje, ki je v solasti, razdeliti na podlagi dogovora o delitvi solastnega premoženja ali s katerokoli drugi ustrezno pogodbo, ki pa za sabo potegne tudi davčne posledice ali v nepravdnem postopku.

Vprašanje je izredno nejasno v delu, ko govori o tem kaj naj bi naredili solastniki po smrti enega solastnika-uporabnika. Vsak solastnik lahko s svojim deležem prosto razpolaga in ga tudi obremeni, zaradi tega bi bilo skrajno nenavadno, da bi nekdo (uporabnik) zahteval od drugih solastnikov, da po njegovi smrti prodajo premoženje kot celoto in iz tega poplačajo oziroma odštejejo stroške domske oskrbe od njegovega deleža. V kolikor bi bil tak dogovor med solastniki sklenjen, pa zagotovo sedaj živeči solastniki ne morejo k temu zavezati svoje dediče, vsaj s pogodbo ne. Po smrti uporabnika bo namreč nastopilo dedovanje na podlagi zakona, ali morebitne oporoke in bo dedič postal lastnik (v kolikor bo dediščino sprejel) solastnega deleža uporabnika in tudi odgovarjal za morebitne zapustnikove dolgove. Če uporabnik želi, da se po njegovi smrti dedovanje njegovega solastnega deleža ne opravi in želi, da ga dobijo določeni solastniki ob pogoju izpolnitve določenih dajatev ali plačila stroškov oskrbe, potem mora že za časa življenja skleniti ustrezno pogodbo, ki ima tudi dednopravne posledice.

Glede na opisano dejansko stanje in vprašanje, konkretnejšega odgovora ne morem podati.