Dedovanje, vstopna pravica in razlastitev

Bralec je poslal vprašanje, ki ga zaradi lažjega razumevanja objavljam v celoti: »V vasi stoji zgradba, ki jo bo občina drugo leto zaradi varnosti in dotrajanosti rušila. To je velika gradbena parcela.. Ampak nesporno je ugotovljeno da je še vedno zemljiško knjižni lastnik oseba umrla pred cca 50 leti. V dveh dedovanjih to ni bilo zajeto. Vnuki, ki imajo vstopno pravico so znani. Ali lahko sprožijo zapuščinski postopek? Menim da občina ne more razlastiti ker bi bilo treba nekomu dati odločbo in morda odškodnino.. Verjetno je za vsak praven posel izhoden zemljiško knjižni zadnji izpis.«

Odvetnik Kristjan Žalec odgovarja:

Odgovor temelji izključno na posredovanih podatkih v samem vprašanju.

Glede na postavljeno vprašanje težko povem na kateri podlagi bo občina zrušila dotrajano zgradbo in kako to vpliva na samo lastništvo.

V kolikor je res prišlo do izpustitve opisane nepremičnine pri dedovanju potem lahko dediči-vnuki predlagajo, da sodišče izda dodaten sklep o dedovanju za pozneje najdeno premoženje. Ni potrebno sprožati novega zapuščinskega postopka.

O tem ali je občina koga razlastila ali ne, žal ne morem odgovoriti, ker je premalo podatkov. Vsekakor pa razlastitev poteka po predpisanem postopku in je možna v določenih primerih. Vsekakor pa se o tem izda odločba in odloča tudi o odškodnini.

Zadnjega stavka vprašanja pa žal ne razumem in ne vem kaj želi bralec z njim vprašati. Vsekakor pa je zemljiška knjiga javna knjiga in velja, da so podatki v njej točni in velja, da tisti, ki je vpisan v zemljiško knjigo kot lastnik nepremičnine tudi je lastnik nepremičnine.