Dela prosti dnevi in tek rokov

Bralca zanima kako je s tekom rokov med prazniki in dela prostimi dnevi. Zanima ga ali se v rok, v katerem se mora pritožiti na sodbo v pravdnem postopku, štejejo tudi prazniki in dela prosti dnevi ali ne?

Odvetnik Kristjan Žalec odgovarja:

Tek rokov v pravdnem postopku določa Zakon o pravdnem postopku (ZPP).

V slovenskem pravnem redu poznamo več procesnih zakonov, ki določajo pravila vročanja in tek rokov, odvisno ali gre za kazenski, civilni, prekrškovni ali upravni postopek. Načeloma vsi zakoni določajo približno enaka pravila