Delitev nepremičnine v nepravdnem postopku

Ponovno se je na nas obrnil bralec z vprašanjem o delitvi nepremičnin. Vprašanje se zaradi lažjega razumevanja objavlja nelektorirano. »Tri ostarele, delo nezmožne solastnice z stavbo in zemljišči. V slučaju, da ena solastnica predlaga delitev ali lahko ostali dve odstopita od tega nepravdnega postopka ker osebe s tem nič ne pridobijo? Na razmere bi bila smiselna civilna prodaja, ali pa poizkus navadne prodaje tako, da oseba ostane v hiši dokler se sama oskrbuje«.

Odvetnik Kristjan Žalec odgovarja:

O isti problematiki sem dejansko že podal odgovor v prispevku objavljenem na portalu. Tukaj ponovno poudarjam, da je civilna delitev možna. Izvede se v nepravdnem postopku in sicer s prodajo stvari prosto oseb. Nikakršen pridržek ni mogoč.

Če ena solastnica predlaga delitev je predlagateljica, drugi dve pa nasprotni udeleženki. Od postopka lahko dejansko in pravno odstopi samo predlagatelj in sicer z umikom predloga pod pogoji, ki jih določa Zakon o nepravdnem postopku. Nasprotni udeleženec ne more odstopiti od postopka, ker ga niti začel ni. Lahko pa se odločita, da bosta v postopku pasivni in ne bosta sodelovali, vendar pa ima opisano lahko izjemno negativne posledice za njiju.

Zadnji del vprašanja ne razumem vendar pa smiselno odgovarjam, da v kolikor bi solastnice prodajale nepremičnino mimo sodnih postopkov, torej na prostem trgu je samo in izključno od dogovora s kupcem odvisno ali bo pristal na to, da ena solastnica ostane v hiši dokler se sama oskrbuje. V opisano ga nihče ne more »prisiliti«.