Društvo

Bralec je član društva. Navaja, da plačuje letno članarino za obveščane po e-mailu, zanima ga če sedaj, ko teh uslug ne prejema ali je dolžan plačati članarino. Zanima ga še ali država nakloni društvom denar in če je vodstvo društva plačano za delo.

Odvetnik Kristjan Žalec odgovarja:

Gre za zelo splošna vprašanja na katera bom podal odgovor zgolj hipotetično, kajti potrebno bi bilo pregledati najmanj statut društva.

Skladno z Zakonom o društvih je članarina ena izmed oblik kako društvo pridobi denar za njegovo poslovanje in izvrševanje namena za katerega je bilo ustanovljeno. Načeloma se članarina ne plačuje zato, da imajo člani usluge, lahko pa so določene usluge del izvrševanja namena društva. V statutu zagotovo piše kaj so dolžnosti in naloge člana društva in kaj je namen društva. Menim, da je bralec dolžan plačevati članarino tudi če ne dobi obvestil po e-mailu.

Težko odgovorim na vprašanje ali država društvom nakloni denar. Odgovor je odvisen od tega kaj je bilo mišljeno pod »nakloni«. Država zagotovo ne poklanja denarja kar tako in kar vsem društvom. Dejansko pa določena društva, ki imajo status nevladne organizacije oziroma je njihovo delovanje potrebno v javnem interesu lahko prejmejo tudi določene proračunska sredstva. Med njimi je na primer tudi del dohodnine, ki jo lahko namenijo državljani.

Vodstvo društva načeloma ni plačano za njihovo delo, saj gre pri društvu za združenje na prostovoljni bazi, lahko pa pride do situacije ko posamezni člani dobijo tudi plačilo. Vendar pa mora obstajati pravna podlaga (podjemna pogodba, avtorsko delo ipd…). Načelo pa je vodenje društva prostovoljno in brezplačno, lahko pa bi oseba dobila povrnjene stroške, ki so ji s tem nastali (kilometrina, nočitev, dnevnica).