Imisije

Sosed je na svojo parcelo namestil toplotno črpalko. Toplotna črpalka je izredno glasna, spanje je praktično nemogoče, poleg opisanega pa v mojo hišo piha tudi zelo hladen zrak in jo dodatno ohlaja. Kaj lahko naredimo? Ali lahko zahtevamo drugačno postavitev naprave?

Odvetnik Kristjan Žalec odgovarja:

V vašem primeru je moč govoriti o imisijah, ki jih ureja Stvarnopravni zakonik (SPZ). Ta določa, da mora lastnik nepremičnine pri uporabi nepremičnine opuščati dejanja in odpravljati vzroke, ki izvirajo iz njegove nepremičnine in otežujejo uporabo drugih nepremičnin čez mero, ki je glede na naravo in namen nepremičnine ter glede na krajevne razmere običajna ali povzročajo znatnejšo škodo (prepovedana imisija). Brez posebnega pravnega naslova je prepovedano kakršnokoli motenje s posebnimi napravami.

Vsekakor toplotna črpalka, ki jo je postavil sosed, ne sme povzročati takšnega hrupa, ki ni običajen glede na krajevne razmere ali običaje. Ravno tako, po mojem mnenju ni dovoljeno, da bi hladen zrak pihal neposredno v vašo hišo in jo še dodatno ohlajal.

Predlagam, da soseda prijazno opozorite na to, da zaradi hrupa ne morete spati, počivati ali normalno bivati. Ravno tako, ga opozorite na to, da se hiša dodatno ohlaja. V kolikor sosed opomina ne bo upošteval in bo nadaljeval z, po vašem mnenju motilnimi ravnanji, lahko zoper njega vložite tožbo.

Pri tem opozarjam, da niso vsake imisije že prepovedane imisije, saj se je sodna praksa izrekla, da je tudi določeno motenje še vedno dopustno. V primeru tožbe bo odločilno ali postavljena toplotna črpalka in njeno delovanje povzročajo takšne imisije, ki glede na naravo in namen nepremičnine ter glede na krajevne razmere otežujejo rabo vaše nepremičnine.