Iskanje predpisov

Dragi obiskovalci portala,

Pred vami je zadnji prispevek v letu 2020. Za nami je pestro in razburljivo leto, tudi na pravnem področju. Predvsem zaradi tedensko spreminjajočih ukrepov in odlokov Vlade, Uradni list RS izhaja pogosteje kot običajno. S tem prispevkom bi vam rad na kratko pojasnil, kje najlažje najdete predloge, besedila in tudi čistopise različnih pravnih aktov.

Pripravljavci predpisov, predvsem ministrstva načeloma objavijo osnutke predpisov in jih celo posredujejo v javno obravnavo na spletni strani eUPrava. Tukaj državljani lahko celo podajate pripombe in mnenja. Predpise, ki se nanašajo na posamezna delovna področja ministrstev, lahko najdete tudi na spletnih straneh posameznega ministrstva. Ravno tako je veliko koristnih informacij moč najti tudi na spletnih straneh Vlade RS.

Ko so osnutki »usklajeni« jih predlagatelji pošljejo v Državni Zbor. Od tedaj dalje lahko na spletnih straneh Državnega zbora spremljate celoten zakonodajni proces, od obravnave na matičnih delovnih telesih, amandmajev, sprejetih amandmajev in končno tekst besedila, ki je sprejet in poslan v objavo na Uradni list RS.

Ustava Republike Slovenije v 154. členu določa, da je potrebno predpise objaviti, preden začno veljati. Državni predpisi se objavljajo v državnem uradnem listu, predpisi lokalnih skupnosti pa v uradnem glasilu, ki ga te same določijo. Državni uradni list je Uradni list Republike Slovenije, ki je te dni še posebej aktualno čtivo. V njem se objavljajo sprejet zakoni, odloki, sklepi, mednarodne pogodbe, tudi preklici dokumentov, oklici dedičem in podobno. Gre za izjemno pomembno glasilo V slovenskem pravnem redu (pa tudi drugih) velja namreč pravna fikcija, ki izvira še iz Rimskih časov in sicer » ignorantia iuris nocet«-nepoznavanje prava škodi. Pravna fikcija domneva, da posameznik pozna pravo in se ne more sklicevati na to, da določenega pravnega pravila ni poznal. Ravno zato je pomembno, da so predpisi objavljeni preden pričnejo veljati, z objavo pa se šteje, da so državljani seznanjeni z njimi.

Niso pa v Uradnem listu objavljeni »čistopisi«, razen kadar zakonodajalec sprejme uradno prečiščeno besedilo zakona. Glede na opisano, mora zato vsak posameznik sam vzeti v roke »izvirni« predpis in spremembo in primerjati kaj se je spremenilo. Opisano je lahko izjemno težko in zamudno delo. Poleg plačljivih portalov, ki ponujajo storitev »vse na enem mestu« enako funkcijo opravlja tudi Pravno informacijski sistem Republike Slovenije. Na tem spletnem mestu najdete vse predpise RS, evropske predpise, sodno prakso, v trenutni situaciji pa je dodan celo »COVID 19« zavihek pri katerem so na enem mestu prikazani vsi akti sprejeti v zvezi z COVID-19. Portal ponuja tudi analitični pregled posameznega predpisa, ki pokaže kdaj je bil sprejet, če velja, kaj je bilo sprejeto na njegovi podlagi. Ima pa tudi povezavo do sodne prakse, ki je povezana na posamezni predpis. Bistveno pa je to, da ponuja »neuradna prečiščena besedila«, kar pomeni, da so vse spremembe na enem mestu. Še posebej glede na stanje veljavnih zakonov in podzakonskih predpisov ki veljajo na dan 29.12.2020.

Predvsem sedaj, ko se ukrepi Vlade pogosto menjajo, dodajajo izjeme, zahtevajo izjave ipd.. je še toliko bolj priporočeno, da spremljate zgoraj navedene linke.

Ker so pred nami zadnji dnevi leta 2020 vam ob tej priložnosti želim vse dobro v letu 2021, veliko zdravja, predvsem pa veliko bližine in druženja z vašimi najdražjimi.

Odvetnik Kristjan Žalec odgovarja: