Izjava o prekršku

Bralec je od policijske postaje prejel dopis s katerim zahtevajo, da se izjavi o dejstvih in okoliščinah prekrška. Bralca zanima zakaj je dobil to pisanje in kaj če ne odgovori?

Odvetnik Kristjan Žalec odgovarja:

Zahteva, ki jo je prejel bralec je urejena v Zakonu o prekrških (ZP-1). Na podlagi opisanega domnevam, da je policija zoper bralca pričela postopek o prekršku in je bralec osumljen prekrška.

ZP-1 določa, da mora prekrškovni organ, v tem primeru policija, pred izdajo odločbe o prekršku ali pred izdajo plačilnega naloga kadar prekrškovni organ ugotovi prekršek na podlagi obvestil in dokazov zbranih na kraju prekrška, ne da bi ga neposredno zaznal, kršitelja obvestiti o prekršku in poučiti o:

- da se lahko izjavi o dejstvih oziroma okoliščinah prekrška, da pa tega ni dolžan storiti niti odgovarjati na vprašanja, če se bo izjavil ali odgovarjal, pa ni dolžan izpovedovati zoper sebe ali svoje bližnje,

- da mora navesti vsa dejstva in dokaze v svojo korist, ker jih sicer v postopku ne bo več mogel uveljavljati.

V primeru če se kršitelj na kraju samem ni mogel izjaviti prekršku ali če ga ni bilo na kraju in če ga ni bilo mogoče poučiti o zgoraj navedenem, ga mora organ obvestiti o prej navedenem pisno. Kršitelj pa ima nato rok 5 dni, da se o prekršku izjavi ali pa ne.

Bralec ima sedaj možnost, da se izjavi o dejstvih in okoliščinah prekrška in predlaga izvedbo dokazov v njegovo korist. V kolikor bralec ne bo podal izjave, se bo prekrškovni postopek vseeno nadaljeval.