Na vsebino

Izredne razmere in pogodbena razmerja

Pandemija koronavirusa samo še poglablja gospodarsko krizo. Trenutna situacija po svetu in doma, ter odrejeni ukrepi vlade, vplivajo tudi na pogodbena razmerja in pogodbene dejavnosti.

Odvetnik odgovarja

Večje družbe, manjšina malih in mikro podjetij ter redki podjetniki imajo sklenjene pogodbe v katerih so določbe o višji sili, nezmožnosti izpolnitve, spremenjenih okoliščinah ali pa imajo celo definirano kdaj se šteje, da gre za višjo silo in kdaj ena stranka ni odgovorna za zamudo.

Na tem mestu je potrebno opozoriti, da je klavzula višje sile klavzula, katere uporabo ali neuporaba v primeru korona virusa, bo potrebno presoditi v vsakem posameznem primeru, upoštevaje besedilo klavzule še posebej ker naš Obligacijski zakonik višjo silo »definira« šele v delu o odgovornosti za nastalo škodo. Po OZ so elementi višje sile:

- zunanji vzrok,

- nepričakovanost,

- neizogibnost in neodvrnljivost. Ravno te elemente pa bo potrebno presojati v vsakem posameznem primeru.

Poleg višje sile pa OZ predvideva še tri institute, ki pogodbenikom, ob predpostavki, da so izpolnjeni vsi pogoji, omogočajo, da ponovno in drugače uredijo pogodbena razmerja in se izognejo zamudam in odškodninskim odgovornostim.

1.

Pogodbenika lahko razvežeta ali spremenita pogodbo zaradi spremenjenih okoliščin (112-115. člen OZ)

Načeloma gre pri, v nadaljevanju opisanem zahtevku, za zahtevek, ki se ga lahko doseže samo sodno. Vendar pa menim, da je glede na trenutne razmere potrebno doseči zunaj sodni dogovor glede spremembe okoliščin. Samo sporazumno bosta sopogodbenika lahko dosegla situacijo, ki bo zadovoljiva za oba.

OZ določa, da če nastanejo po sklenitvi pogodbe okoliščine, ki otežujejo izpolnitev obveznosti ene stranke, ali če se zaradi njih ne da doseči namena pogodbe, v obeh primerih pa v tolikšni meri, da pogodba očitno ne ustreza več pričakovanjem pogodbenih strank in bi bilo po splošnem mnenju nepravično ohraniti jo v veljavi takšno, kakršna je, lahko stranka, ki ji je izpolnitev obveznosti otežena, oziroma stranka, ki zaradi spremenjenih okoliščin ne more uresničiti namena pogodbe, zahteva razvezo pogodbe.

Stranka, ki zahteva razvezo pogodbe, se ne more sklicevati na spremenjene okoliščine, ki so nastale po izteku roka, določenega za izpolnitev njene obveznosti.

Pogodba se ne razveže, če druga stranka ponudi ali privoli, da se ustrezni pogodbeni pogoji pravično spremenijo.

Stranka, ki je zaradi spremenjenih okoliščin upravičena zahtevati razvezo pogodbe, mora o tem, da jo namerava zahtevati, obvestiti drugo stranko, brž ko zve, da so nastale takšne okoliščine. Če tega ni storila, odgovarja za škodo, ki jo je druga stranka imela zato, ker je o zahtevi ni pravočasno obvestila.

2.

102. člen OZ govori o tem, da izpolnitev obveznosti ene stranke postane negotova. Če je dogovorjeno, da bo najprej ena stranka izpolnila svojo obveznost, po sklenitvi pogodbe pa se premoženjske razmere druge stranke toliko poslabšajo, da je negotovo, ali bo ona mogla izpolniti svojo, ali je to negotovo iz drugih resnih razlogov, lahko stranka, ki se je zavezala, da bo prva izpolnila obveznost, odloži njeno izpolnitev, dokler druga stranka ne izpolni svoje obveznosti ali ne da zadostnega zavarovanja, da jo bo izpolnila.

Stranka, ki bi morala prva izpolniti pogodbo, lahko zahteva, da da druga stranka v primernem roku zavarovanje in če zavarovanja ne da, lahko odstopi od pogodbe.

3.

Zelo pogosto, tudi v času ko ni pandemije, se zgodi, da ena stranka ne more izpolniti pogodbe iz razlogov, za katere ne odgovarja ne ena ne druga stranka. OZ govori o nezmožnosti izpolnitve (116. člen OZ)

Glede na ukrepe, ki trenutno veljajo v državi in glede na to, da je marsikomu začasno prepovedano opravljati dejavnost je navedeni institut na mestu.

OZ določa, da če je postala izpolnitev obveznosti ene stranke dvostranske pogodbe nemogoča zaradi dogodka, za katerega ni odgovorna niti prva niti druga stranka, ugasne tudi obveznost druge stranke; če pa je ta že izpolnila del svoje obveznosti, lahko zahteva vrnitev po pravilih o vračanju tistega, kar je bilo neupravičeno pridobljeno.

Če je delna nemožnost izpolnitve posledica dogodka, za katerega ni odgovorna niti prva niti druga stranka, lahko druga stranka odstopi od pogodbe, če delna izpolnitev ne ustreza njenim potrebam; sicer ostane pogodba v veljavi, druga stranka pa ima pravico zahtevati sorazmerno zmanjšanje svoje obveznosti.

Glede na opisano je potrebno preveriti vse pogodbe, poiskati klavzule ali pa uporabiti splošna določila OZ če klavzul v pogodbi nimate. Še posebej opisano velja pri poslovanju s tujimi partnerji v državah v katerih se morebitni ukrep šele pripravljajo.

Kristjan Žalec

Kristjan Žalec

Odvetnik

Kristjan Žalec, odvetnik

Opozorilo: Objavljeni pravni nasvet obravnava izključno dejansko stanje, ki je opisano v nasvetu. Pravni nasvet je informativne narave in zanj ne odgovarjam. Ker se dejanska stanja med seboj močno razlikujejo, je za celovit in podroben odgovor potrebno natančno poznati primer. Za podrobnejši odgovor in analizo pravnega problema svetujem, da se z vso spremljajočo dokumentacijo obrnete na pravnega strokovnjaka.

Spoštovani obiskovalci spletne strani www.radio-odeon.com.

V sodelovanju z Radiom Odeon, bom v rubriki odvetnik svetuje, odgovarjal na vaša vprašanja in podal pravne nasvete. Vsako sredo bom odgovoril na eno izmed prispelih vprašanj, odgovor pa bo objavljen na www.radio-odeon.com.

Vaša vprašanja lahko posredujete na elektronski naslov [email protected] pri čemer poskušajte čim bolj natančno opisati dejansko stanje. Vprašanja se lahko nanašajo na katerokoli področje prava.

Odgovor na vaše vprašanje ne vzpostavlja pooblastilnega razmerja odvetnik/stranka in bo podan izključno na podlagi opisanega dejanskega stanja, bo zgolj informativne narave in zanj ne odgovarjam.

V primeru dodatnih informacij ali dopolnitve dejanskega stanja, se podani odgovor ali mnenje lahko spremeni. Ker se dejanska stanja med seboj močno razlikujejo, je za celovit in podroben odgovor potrebno natančno poznati primer.

V pričakovanju vaših vprašanj vas lepo pozdravljam.

Odkrijte Belo krajino
Spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in statistiko obiska. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj