Kako in kam sprožiti pritožbo na molk organa?

Občina je obljubila pisno ureditev glede parcel ki si jih krajani lastijo. Pobudnik je dal vlogo z vsemi soglasji. Vendar odgovora ni. Kako in kam sprožiti pritožbo na molk organa?

Odvetnik Kristjan Žalec odgovarja:

Odgovor podajam ob predpostavki, da je oddana vloga predmet odločanja v upravnem postopku, torej da gre za upravno stvar.

V kolikor gre za upravno stvar ima občina določen čas, da odloči o vlogi. V kolikor poseben predpis ne določa drugače velja, da ima organ na voljo en ali dva meseca časa za izdajo odločbe (odvisno od vrste postopka.)

Če v tem času ni izdana odločba se smatra, da je zahtevek zavrnjen in stranka se lahko pritoži enako, kot če bi ji bila izdana negativna odločba.

V vašem konkretnem primeru je potrebno pritožbo vložiti na občino, ki o vlogi ni odločila o pritožbi pa bo odločal pristojen pritožbeni organ, kar praviloma pomeni župan občine.