Kako je s količino nabranih gob in kaznijo?

Po socialnih omrežjih kroži članek o tem, da naj bi bili kaznovani tisti, ki objavljajo fotografije nabranih gob. Članka nisem še podrobno preučil in ne morem podati konkretnega mnenja. Ob hitrem pregledu članka ugotavljam, da ne bodo kaznovani z globo zaradi objavljanja fotografij, ampak naj bi pristojni organi, s pomočjo posebne aplikacije iz same fotografije razbrali koliko gob je bilo nabranih, katere gobe in nato oglobili tiste, ki so kršili pravila.

Odvetnik Kristjan Žalec odgovarja:

V Sloveniji trenutno veljata dva predpisa, ki sta bila sprejeta na podlagi Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) in sicer Uredba o varstvu samoniklih gliv in Uredba o zavarovanih prosto živečih vrstah gliv, ki določata pravila nabiranja gob in zapovedujeta določeno ravnanje.

Glede na to, da se veliko oseb v tem času ukvarja z nabiranjem gob, se bom osredotočil predvsem na Uredbo o varstvu samoniklih gliv (Uredba). Pri tem je potrebno opozoriti, da je določeno katere so zavarovane samonikle glive, ki jih ni dovoljeno nabirati in trgati. Posebej jih ne bom našteval, saj so opisane v seznamu, ki je priloga prej navedenih uredb.

Uredba v 5. členu določa, da lahko posameznik v enem dnevu nabere največ dva kilograma gob, skladno z določbami te uredbe. Dovoljeno pa je nabrati gobo, ki je težja od dveh kilogramov. V 6. členu Uredbe so določena pravila, ki jih morajo spoštovati vsi, ki nabirajo gobe in sicer:

  • goba mora imeti razvidne tiste morfološke značilnosti, na podlagi katerih je mogoče zanesljivo določiti vrsto,
  • prepovedana je takšna uporaba pripomočkov za nabiranje gob, ki lahko poškoduje rastišče ali podgobje,
  • gobe je treba grobo očistiti že na rastišču,
  • gobe je dovoljeno prenašati le v trdni in zračni embalaži.

Uredba določa tudi količino gob, ki jih lahko prodate in sicer je ta količina omejena na količino, ki jo lahko posameznik nabere sam ali skupaj z družinskimi člani, s katerimi živi v skupnem gospodinjstvu ( 7. člen).

Opisano so zgolj osnovna pravila, ki jih je potrebno upoštevati in se jih držati. Uredba predpisuje tudi globe za nespoštovanje prej opisanih pravil in sicer Uredba določa, da se z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev (sedaj 208 EUR) kaznuje posameznik, ki ravna v nasprotju s prej opisanim 5., 6. in 7. Členom Uredbe.

Globe za posameznika pa so predvidene tudi z Uredba o zavarovanih prosto živečih vrstah gliv. Le ta namreč določa, da je prepovedano zavestno uničevanje zavarovanih vrst gliv, zlasti odvzem iz narave ali uničevanje gob in podgobja ter ogrožanje obstoja teh vrst na njihovem naravnem območju razširjenosti. Prepovedano je tudi posedovanje, prevažanje, prenašanje, prodaja, zamenjava ter ponujanje za prodajo ali zamenjavo zavarovanih vrst gliv, odvzetih iz narave. Uredba dovoljuje tudi izjeme v primeru imetja dovoljenja in podobno, kar pa presega namen tega prispevka. Ta ista uredba določa globe za posameznike, ki ravnajo v nasprotju s prepovedmi, in sicer v znesku od 250 do 2500 EUR.