Kdo krije stroške tožbe?

Rad bi tožil svojega sopogodbenika, ker se ne drži pogodbe. Zanima me kdo krije stroške tožbe in kaj sploh so stroški tožbe?

Odvetnik Kristjan Žalec odgovarja:

Ko govorimo o stroških tožbe je potrebno razumeti, da ti stroški zajemajo veliko več stvari kot pa samo stroške tožbe. Pravilno bi bilo reči, da gre za stroške postopka, to pa so vsi stroški ki nastanejo zaradi postopka ali med postopkom.

Kaj točno to zajema je težko povedati, saj je vse odvisno od tega kak vse je potrebno storiti med ali zaradi postopka. Vsekakor pa lahko naštejemo vsaj osnovne »stvari«, ki predstavljajo stroške postopka. Najprej je to sodna taks, ki je procesna predpostavka, kar na kratko pomeni, da v kolikor sodna taksa ne bo plačana sodišče o stvari ne bo odločalo (razen v primerih, ko je tožnik oproščen plačila sodne takse). Stroške postopka predstavljajo tudi odvetniške storitve, če vas bo zastopal odvetnik. Odvetniške storitve pa so strošek postopka tudi v kolikor bo odvetnik zastopal samo eno stranko v postopku. Če bo potrebno v postopku angažirati sodnega izvedenca bodo stroški za njegovo delo ravno tako predstavljali stroške postopka. Ravno tako so stroški postopka tudi stroški na primer prevajanja listin v slovenski jezik in vsa druga opravila, potrebna za dokazovanje trditev ali uspešno izvedbo postopka.

V primeru tožb je Zakon o pravdnem postopku (ZPP) tisti, ki določa kdo in na kakšen način plača stroške postopka. Prvo pravilo je, da prvotno vsaka stranka sama nosi stroške, ki jih povzroči, kar pomeni, da mora vsaka stranka sama plačati takso, morebitne stroške odvetnika, prevajalcev, izvedencev in druge pravno priznane stroške. Na koncu postopka pa sodišče na zahtevo ene ali druge stranke oziroma v skladu z določili ZPP odloči kdo in v kolikšnem razmerju krije stroške postopka. Seveda pa mora vsaka stranka, ki zahteva povrnitev stroškov le te ustrezno specificirati v stroškovniku.

Osnovo pravilo povračila stroškov po ZPP, ki pa ima tudi določene izjeme je, da mora stranka, ki v postopku ne uspe nasprotni stranki povrniti stroške. Če stranka samo uspe v postopku, lahko sodišče glede na doseženi uspeh odloči, da krije vsaka stranka svoje stroške, ali pa ob upoštevanju vseh okoliščin primera naloži eni stranki, naj povrne drugi stranki ustrezen del stroškov.

Sodišče pa lahko odloči, da mora ena stranka povrniti vse stroške, ki jih je imate druga stranka če nasprotna stranka ni uspela samo s sorazmerno majhnim delom svojega zahtevka, pa zaradi tega dela niso nastali posebni stroški.

Glede na opisano tako izhaja, da vse stroške sprva krijete sami in se ob koncu postopka in morebitnem uspehu v celoti ali deloma prevalijo na nasprotno stranko.