Kje shraniti oporoko?

Bralec je sestavil lastnoročno oporoko. Zanima ga, kako naj uredi, da bo oporoka po njegovi smrti prebrana in da bo upoštevana?

Odvetnik Kristjan Žalec odgovarja:

V primeru smrti oporočitelja bo oporoka razglašena in bo nastopilo oporočno dedovanja samo v primeru, da bo sodišče, ki bo vodilo zapuščinski postopek vedelo o oporoki in njeni vsebini.

Obstaja več možnosti hrambe oporoke in zaznambe dejstva o tem, da je oporoka sestavljena in pri kom se hrani. Načeloma so najbolj zanesljive hrambe, ki jih izvajajo sodišče, odvetniki in notarji, saj je to del njihovega dela in se od njih pričakuje posebna skrbnost.

Oporočitelj lahko oporoko shrani kar na sodišču, ki bo v primeru smrti pristojno za dediščinski postopek. Oporoka se tako hrani neposredno na sodišču, ločeno od ostalih spisov in bo v primeru smrti oporočitelja razglašena.

Oporoko se lahko shranit tudi pri notarju ali odvetniku, ki morata biti seznanjena z oporočiteljevo smrtjo in nato nastopi dolžnost izročitve sodišču. Hramba pri odvetniku ali notarju je od uvedbe Centralnega registra oporok še bolj zanesljiva in daje zgotovilo, da bo sodišče izvedelo za oporoko. Notar ali odvetnik namreč podata zahtevo za vpis oporoke v centralni register oporok. Sodišče ima nato ob smrti oporočitelja dostop do podatkov in vidi tudi kje se oporoka hrani in tako lahko zahteva izročitev zaradi razglasitve.

Možno je tudi, da oporočitelj hrani oporoko pri kateri koli drugi osebi, ki ji naroči, da ob njegovi smrti le to izroči sodišču, vendar pa opisano ne daje zgotovila, da bo sodišče dejansko seznanjeno s samim dejstvom, da je bila oporoka sestavljeno in z njeno vsebino.