Kolesarjenje in alkohol

Kolesarska sezona je v polnem zamahu. Marsikateri kolesar si med turo privošči pivo misleč, da veljajo glede alkohola zanj enaka pravila kot za voznika npr. avtomobila. Pa je temu res tako?

Odvetnik Kristjan Žalec odgovarja:

Odgovor vas bo verjetno presenetil in je negativen. Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) določa za kolesarje strožja pravila.

105. člen ZPrCP v 1. odstavku določa kateri vozniki ne smejo imeti alkohola v organizmu in nato v drugem odstavku določi, da imajo lahko drugi vozniki imajo največ do vključno 0,50 grama alkohola na kilogram krvi ali do vključno 0,24 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, pod pogojem, da tudi pri nižji koncentraciji alkohola ne kažejo znakov motenj v vedenju, katerih posledica je lahko nezanesljivo ravnanje v cestnem prometu. Vendar pa se drugi odstavek nanaša zgolj na voznike motornih vozil in ne na kolesarje.

Za kolesarje velja tretji odstavek 105. člena ZPrCP, ki določa, da se voznika, ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja (kamor spada kolesar), ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena (torej brez alkohola v krvi), kaznuje za prekršek z globo:

1. 300 eurov, če ima do vključno 0,50 grama alkohola na kilogram krvi ali do vključno 0,24 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka;

2. 600 eurov, če ima več kot 0,50 do vključno 0,80 grama alkohola na kilogram krvi ali več kot 0,24 do vključno 0,38 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka;

3. 900 eurov, če ima več kot 0,80 do vključno 1,10 grama alkohola na kilogram krvi ali več kot 0,38 do vključno 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka;

4. 1.200 eurov, če ima več kot 1,10 grama alkohola na kilogram krvi ali več kot 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.

Opisano pa torej dejansko pomeni, da morate biti med kolesarjenjem popolnoma brez alkohola v organizmu, saj glede na zakonodajo in sodno prakso v to kategorijo spadajo tudi kolesarji. Zakonodaja se od leta 2017, ko je Vrhovno sodišče potrdilo sodbo s katero je sodišče kaznovalo voznika mopeda (voznika ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja) ni spremenila in je Policija imela in še vedno ima podlago za kaznovanje. Vendar pa je iz poročanja medijev moč ugotoviti, da je leta 2019 Generalna policijska uprava izdala usmeritve vsem policijskim enotam, da naj kolesarje obravnavajo enako kot ostale voznike. Pri tem pa opozarjam, da gre samo za usmeritve, še vedno pa obstaja podlaga za kaznovanje, saj se ZPrCP ni spremenil.

Kolesar, ki ima med kolesarjenjem prisotnost alkohola v organizmu je v prekršku. In tudi če vas policisti ne ustavijo in vam ne odredijo preizkusa ali pa vam ga odredijo in vas na podlagi usmeritev ne kaznujejo, ker niste presegli »splošne« dovoljene meje ima lahko taka vožnje negativne posledice v primeru prometne nesreče ali povzročitve škode.