Na vsebino

Kontrolni zdravstveni pregled

Kar nekaj bralcev je postavilo vprašanje glede kontrolnega zdravstvenega pregleda po Zakonu o voznikih, predvsem o tem kdaj in kdo ga lahko zahteva.

Odvetnik odgovarja

Zaradi dokaj obsežne materije bom o vprašanju pisal v več prispevkih.

Zakon o voznikih (ZVoz-1) je zakon ki natančneje opredeljuje kontrolni zdravstveni pregled, izvajalce, predlagatelje in obveznosti voznikov. ZVoz-1 daje kar nekaj možnosti različnim inštitucijam, da lahko predlagajo kontrolni zdravstveni pregled.

Tokrat se bom osredotočil na možnost, ki jo zakona daje v 84. členu. Osebno menim da je v nadaljevanju opisana možnost najbolj sporna od vseh in omogoča zlorabe s strani državnih organov. Res je, da predlagatelji podajo zgolj predlog za napotitev, vendar pa moja dosedanja praksa kaže na to, da upravni organi praviloma sledijo predlagateljem in le redko odklonijo napotitev na pregled. Organi sicer izvedejo predpisani postopek in omogočijo vozniku, da se o postopku izjavi in poda dokazila, ki bi morebiti narekovala na zavrženje predloga za kontrolni pregled, vendar »interes varnosti« za katero se domnevno prizadevajo predlagatelji večinoma prevlada.

V skladu s 1. odstavkom 84. člena ZVoz-1 lahko napotitev na kontrolni zdravstveni pregled, predlagajo policija, državni tožilec, sodišče, zdravstveni zavod, osebni zdravnik, zdravnik specialist in delodajalec oziroma delodajalka. Predlog se pošlje na upravno enoto (UE) na območju katere ima voznik katerega pregled se predlaga stalno prebivališče. V predlogu morajo biti navedeni razlogi za dvom, da voznik telesno ali duševno ni zmožen za vožnjo motornega vozila.

UE izvede postopek in lahko predlog zavrne ali pa izda odločbo s katero odloči o tem, da mora določena oseba na kontrolni pregled določi rok v katerem mora oseba opraviti pregled in določi tudi izvajalca pri katerem mora oseba opraviti pregled. V tej isti odločbi UE tudi odloči, da se napoteni osebi odvzame vozniško dovoljenje, v kolikor oseba ne opravi kontrolnega zdravstvenega pregleda, na katerega je bila napotena, v določenem roku ali ga ne opravi v celoti. Odvzem traja dokler se s kontrolnim zdravstvenim pregledom ne ugotovi telesna in duševna zmožnost za vožnjo motornih vozil.

Zoper odločbo je dovoljena pritožba, ki pa ne zadrži njene izvršitve, kar pomeni, da mora voznik kljub vloženi pritožbo opraviti kontrolni zdravstveni pregled.

Stroške pregleda krije sam voznik.

V kolikor pregleda ne opravite in se izreče odvzem, pa se kljub temu vozite z vozniškim dovoljenjem vas lahko doleti globa v višini 500 EUR.

Kristjan Žalec

Kristjan Žalec

Odvetnik

Kristjan Žalec, odvetnik

Opozorilo: Objavljeni pravni nasvet obravnava izključno dejansko stanje, ki je opisano v nasvetu. Pravni nasvet je informativne narave in zanj ne odgovarjam. Ker se dejanska stanja med seboj močno razlikujejo, je za celovit in podroben odgovor potrebno natančno poznati primer. Za podrobnejši odgovor in analizo pravnega problema svetujem, da se z vso spremljajočo dokumentacijo obrnete na pravnega strokovnjaka.

Spoštovani obiskovalci spletne strani www.radio-odeon.com.

V sodelovanju z Radiom Odeon, bom v rubriki odvetnik svetuje, odgovarjal na vaša vprašanja in podal pravne nasvete. Vsako sredo bom odgovoril na eno izmed prispelih vprašanj, odgovor pa bo objavljen na www.radio-odeon.com.

Vaša vprašanja lahko posredujete na elektronski naslov [email protected] pri čemer poskušajte čim bolj natančno opisati dejansko stanje. Vprašanja se lahko nanašajo na katerokoli področje prava.

Odgovor na vaše vprašanje ne vzpostavlja pooblastilnega razmerja odvetnik/stranka in bo podan izključno na podlagi opisanega dejanskega stanja, bo zgolj informativne narave in zanj ne odgovarjam.

V primeru dodatnih informacij ali dopolnitve dejanskega stanja, se podani odgovor ali mnenje lahko spremeni. Ker se dejanska stanja med seboj močno razlikujejo, je za celovit in podroben odgovor potrebno natančno poznati primer.

V pričakovanju vaših vprašanj vas lepo pozdravljam.

Odkrijte Belo krajino
Spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in statistiko obiska. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj