Kratkotrajna bolniška

Državni zbor je sprejel Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP), ki je bil objavljen v Uradnem listu št. 152/20 dne 23.10.2020. Zakon je pričel veljati 24.10.2020. Ena izmed novosti, ki jih prinaša je tudi tako imenovana kratkotrajna odsotnost zaradi bolezni.

Odvetnik Kristjan Žalec odgovarja:

Gre za ukrep, ki je namenjen razbremenitvi zdravstva v časih epidemije. Glede na delovno gradivo v zvezi s sprejetjem zakona, pa je moč sklepati, da bo verjetno opisana rešitev postala kar sistemska.

ZZUOOP omogoča, da je lahko delavec odsoten z dela zaradi bolezni brez potrdila o upravičeni zadržanosti od dela, ki ga izda izbrani osebni zdravnik, do tri zaporedne delovne dni v kosu in sicer največ enkrat v posameznem koledarskem letu.

Delavec bo prejel nadomestilo, ki ga delodajalec obračuna in plača delavcu zaradi bolezni v skladu z osmim odstavkom 137. člena ZDR-1 (torej 80% osnove iz ZDR-1). Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije pa povrnil delodajalcu izplačano nadomestilo v 60 dneh po predložitvi njegove zahteve za povračilo nadomestila.

Delavec o vsakokratni kratkotrajni odsotnosti zaradi bolezni pisno ali elektronsko obvesti delodajalca prvi dan odsotnosti. V bistvu gre za bolniško odsotnost delavca in zato veljajo vsa pravila, kot sicer veljajo po ZDR-1, vključno z možnimi sankcijami v primeru zlorab bolniške odsotnosti. Pomembno pa je poudariti, da ZZUOOP izrecno določa, da delavec v času koriščenja odsotnosti ne sme opravljati pridobitne dejavnosti ali odpotovati zunaj kraja svojega bivanja.

Če izbrani osebni zdravnik pri delavcu ugotovi, da je ta tudi po preteku obdobja kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni še nadalje neprekinjeno začasno odsoten z dela zaradi bolezni ali poškodbe, se šteje, da v tem primeru pravica do enkratne kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni ni izkoriščena. Šteje se, da je pravica do enkratne kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni izkoriščena tudi, kadar je koriščena manj kot tri zaporedne delovne dni.