Na vsebino

Lastništvo mopeda

Po objavi dveh »zgodb« na socialnih omrežjih o poskusu registracije mopeda, našega bralca zanima, kakšni so lahko zapleti pri registraciji mopeda in ali je res, da morajo biti priče 18 let starejše od mopeda?

Odvetnik odgovarja

Tudi sam sem prebral zapisa na Facebooku in moram reči, da se z odločitvijo organa, ki registrira moped ne morem strinjati.

Dokazovanje lastništva motornega vozila v primeru, da ne posedujete ustrezne dokumentacije ni novost v slovenski zakonodaji. Zakon o motornih vozilih (ZMV) že od samega sprejeta zakona dalje v 31. členu določa pogoje za registracijo motornih vozil in za potrebe tega prispevka citiram samo prvi in drugi odstavek, ki določata:

(1) Vozilo se registrira na podlagi vloge lastnika vozila. Vlogi je treba priložiti dokazila, če registracijski organizaciji niso dosegljiva na podlagi uradnih evidenc:

1. dokazilo o izvoru in lastništvu vozila ali posameznih delov vozila, ki so bili dodatno vgrajeni (npr. šasija, motor);

2. potrdilo o skladnosti ali soglasje k registraciji, če gre za vozilo, za katero mora biti izdano tako potrdilo ali soglasje v skladu s tem zakonom;

3. dokazilo o sklenjenem zavarovanju avtomobilske odgovornosti, pri vozilih za javni prevoz potnikov pa tudi dokazilo o zavarovanju potnikov;

4. dokazilo o poravnani letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu, in

5. dokazilo o tehnični brezhibnosti vozila, razen za vozila, za katera skladno s 50. členom tega zakona tehnični pregled ni obvezen. Dokazilo o tehnični brezhibnosti vozila je veljavno, če je bil tehnični pregled opravljen pred največ 30 dnevi.

(2) Ne glede na 1. točko prejšnjega odstavka se registrira starodobnik, moped, traktor in traktorski priklopnik, če je bil na ozemlju Republike Slovenije pred 1. majem 2004, ter bivalni priklopnik, izdelan pred 1. januarjem 1998, če lastništvo vozila ni sporno.

Pri tem dodajam, da je moped naveden v drugem odstavku dodan šele z zadnjo novelo zakona (ZMV-B), ki je tudi določila obvezno registracijo mopedov. Tako je že od nekdaj pogoj, da je potrebno za registracijo motornega vozila dokazati izvor in lastništvo. Ker se je zakonodajalec zavedal, da je v Sloveniji veliko starejših traktorjev pri katerih je dokaz lastništva izgubljen in ker je posebej tudi pri starodobnikih težko dokazovati izvor in lastništvo je sprejel izjemo v 2. odstavku 31. člena.

Da je bila želja zakonodajalca čim lažja registracija čim večjega števila motornih vozil iz 2. odstavka 31. člena ZMV izhaja tudi iz zakonodajnega besedila. Zakonodajalec je namreč k 31. členu zakona zapisal, da določa tudi možnost, »da se brez dokazila o lastništvu, vendar pod pogojem, da lastništvo vozila ni sporno, lahko registrira starodobno vozilo, poleg tega pa tudi traktor in njegov priklopnik ,če je bil izdelan pred 1. majem 2004 in bivalni priklopnik, izdelan pred 1. januarjem 1998. Za dokazovanje nespornosti lastništva, se v primerih odsotnosti dokumentov o lastništvu, lahko uporabijo tudi drugi dokumenti, iz katerih je mogoče razbrati, da sedanji lastnik poseduje vozilo že dalj časa, lahko pa se to dokazuje tudi s pričami ali pa le s podpisano izjavo. Te določbe so pomembne zato, ker je pri starodobnih vozilih včasih težko pridobiti formalne dokumente o lastništvu. Podobno velja tudi za starejše traktorje in njihove priklopnike, pri katerih je kljub dosedanji zakonodaji, ki sicer zahteva njihovo registracijo, po oceni še vedno cca. 30 % vseh traktorjev ostalo neregistriranih. Glede na željo pripravljavca zakona, da bi se delež registriranih traktorjev čim bolj povečal, je bila znižana tudi starost traktorjev, za katere lahko velja ta olajšava. Podobna je situacija tudi pri bivalnih priklopnikih«.

Smiselno enako je zakonodajalec predvidel tudi pri registraciji mopedov: »ker je zato veliko tako neregistriranih mopedov, ki jih bodo morali lastniki registrirati, se predvideva, da bo to zaradi pomanjkanja dokazil o izvoru težko. Z določitvijo mopedov, kot izjemo pri pogoju dokazovanja izvora vozila, bo omogočena njihova registracija tudi na podlagi samo nespornega lastništva vozila, enako kakor to velja za starodobnike, traktorje in traktorske polpriklopnike.«

Opisano dejansko pomeni, da za vozila ki so bila v Sloveniji pred 1.5.2004 registracija ne bi smela biti težavna, tudi če izvor ne bo pojasnjen, ne bo pa sporno njegovo lastništvo. Kdor bo želel registrirati moped brez ustreznih računov in pogodb, bo moral v posebnem upravnem postopku dokazati lastništvo. Postopek bo vodil referent in bo o njem izdal zapisnik. Glede na zakonodajo, ga boste uspešno opravili če boste dokazali ( z listinami, pričami ali kako drugače), da je bil moped v Sloveniji pred 1. majem 2004. Za mopede, ki so v Slovenijo prišli po tem datumu, registracija brez ustreznih dokazov (računov) o lastništvu ne bo mogoča. Referent pri tem odloča po prostem preudarku, kar je v skladu z določili Zakona o splošnem upravnem postopku. Odločal bo glede na okoliščine vsakega posameznega primera in zato ni moč reči, da bo postopek enak za vse, ki bodo želeli registrirati moped. Pri tem ZMV ne določa katera so tista dokazila, ki jih je potrebno predložiti in katera imajo večjo in katera manjšo težo. Ravno tako ZMV ne določa kolikšna mora biti starost morebitnih prič, ki potrjujejo lastništvo ali izvor.

Kristjan Žalec

Kristjan Žalec

Odvetnik

Kristjan Žalec, odvetnik

Opozorilo: Objavljeni pravni nasvet obravnava izključno dejansko stanje, ki je opisano v nasvetu. Pravni nasvet je informativne narave in zanj ne odgovarjam. Ker se dejanska stanja med seboj močno razlikujejo, je za celovit in podroben odgovor potrebno natančno poznati primer. Za podrobnejši odgovor in analizo pravnega problema svetujem, da se z vso spremljajočo dokumentacijo obrnete na pravnega strokovnjaka.

Spoštovani obiskovalci spletne strani www.radio-odeon.com.

V sodelovanju z Radiom Odeon, bom v rubriki odvetnik svetuje, odgovarjal na vaša vprašanja in podal pravne nasvete. Vsako sredo bom odgovoril na eno izmed prispelih vprašanj, odgovor pa bo objavljen na www.radio-odeon.com.

Vaša vprašanja lahko posredujete na elektronski naslov [email protected] pri čemer poskušajte čim bolj natančno opisati dejansko stanje. Vprašanja se lahko nanašajo na katerokoli področje prava.

Odgovor na vaše vprašanje ne vzpostavlja pooblastilnega razmerja odvetnik/stranka in bo podan izključno na podlagi opisanega dejanskega stanja, bo zgolj informativne narave in zanj ne odgovarjam.

V primeru dodatnih informacij ali dopolnitve dejanskega stanja, se podani odgovor ali mnenje lahko spremeni. Ker se dejanska stanja med seboj močno razlikujejo, je za celovit in podroben odgovor potrebno natančno poznati primer.

V pričakovanju vaših vprašanj vas lepo pozdravljam.

Odkrijte Belo krajino
Spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in statistiko obiska. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj