Na vsebino

Na avtu ne morejo odpraviti napake ...

Imam vozilo, ki je v garanciji do konca leta 2017. V začetku leta se je na vozilu pojavila okvara. Vozilo sem odpeljal na pooblaščeni servis na popravilo. Vozilo so pregledali in ugotovili, da je potrebno zamenjati določen del. Ker dela niso imeli na zalogi, sem vozilo odpeljal in ga pripeljal nazaj, ko so rezervni del dobili. Po zamenjavi določenega dela je vozilo delovalo normalno. Čez nekaj časa (2 do 3 tedne) se je napaka ponovila. Zopet sem odpeljal vozilo na servis in ga reklamiral. Ponovno so ga pregledali in ugotovili, da je ista napaka in da bodo zamenjali isti del. Zopet sem čakal da dobijo rezervni del in ga zamenjajo.

Po opravljenem popravilu je vozilo delovalo normalno samo dva dni. Vozilo sem spet odpeljal na servis. Naslednjih 13 dni nisem dobil nobene informacije kaj se z vozilom dogaja. Odpravil sem se na servis in vprašal kaj je z vozilom. Dobil sem odgovor da je potrebno zamenjati en drugi del, ampak morajo dobiti odobritev, da ga naročijo. Dobava tega dela je 3 do 10 dni. Čez dva dni so me poklicali iz servisa in obvestili da je vozilo popravljeno in testirano in da ga lahko pridem iskat. Odpravil sem se na servis, prevzel vozilo in odšel proti domu. Na pol poti do doma sem ugotovil, da je ista napaka še vedno prisotna. Odpravil sem se nazaj na servis kjer sem zopet pustil avto. Avto se trenutno nahaja na servisu. Kaj lahko storim?

Odvetnik odgovarja

Odgovor podajam ob predpostavki, da ste kupili novo vozilo za osebne potrebe. V tem primeru imate več možnosti in zahtevkov zoper proizvajalca in prodajalca. Odgovornost prodajalca za napake prodane stvari urejata dva zakona in sicer Obligacijski zakonik (OZ) in Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot), ki je »prijaznejši« do potrošnika in se v nadaljevanju sklicujem zgolj na njega.

ZVPot določa kdaj se šteje, da ima stvar stvarne napake in sicer če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet; če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana; če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane; če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Zaradi stvarne napake lahko potrošnik uveljavlja zahtevke, ki so:

- odprava napake na blagu ali

- vrnitev dela plačanega zneska v sorazmerju z napako ali

- zamenjava blaga z novim brezhibnim blagom ali

- vrnitev plačanega zneska.

Gre za zahtevke, ki jih potrošnik lahko uveljavlja samo če je predhodno opozorili prodajalca na napako in sicer v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. V obvestilu mora napako natančneje opisati in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda. V vsakem primer pa lahko od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti. Vendar pa je pri tem potrebno biti zelo pozoren. ZVPot namreč določa, da se šteje, da je napaka na stvari obstajal že v času izročitve, če se pojavi v roku 6 mesecev od izročitve stvari. Če se napaka pojavi kasneje, je na potrošniku da dokaže, da gre za napako stvari. Ravno tako je potrebno opozoriti, o čemer se je izreka tudi sodna praksa, da zgolj »manjše« napake stvari, ki be vplivajo bistveno na njeno rabo niso takšne zaradi katerih lahko potrošnik zahteva novo stvar. Pri tem velja še opozorilo, da prodajalec stvari odgovarja za napako dve leti od izročitve stvari.

ZVPot poleg odgovornosti za napake pozna tudi tako imenovano garancijsko odgovornost, ki je posebnost naše zakonodaje. V vašem primeru bi bil po moje mnenju smiselno uveljavljati odgovornost iz garancije, kar ste deloma že naredili. ZVPot namreč določa, da lahko pravice iz naslova garancije potrošnik uveljavlja tudi proti prodajalcu.

ZVPot določa, da če blago, za katero je izdaja garancije obvezna ne deluje brezhibno ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupnem roku 45 dni od dneva, ko je proizvajalec, prodajalec ali pooblaščeni servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom. Pri tem je pomembno poudariti, da se v skupni rok 45 dni štejejo vsi dnevi ko je bil izdelek na popravilu kadarkoli v garancijskem roku. V kolikor v tem roku blago ni popravljeno in tudi ne zamenjano z novim izdelkom lahko potrošnik razdre pogodbo ali zahteva znižanje kupnine.

Če v času ko je bilo vozilo na popravilu niste imeli zagotovljenega nadomestnega vozila lahko uveljavljate škodo ki ste jo utrpel, ker proizvoda niste mogel uporabljati od trenutka, ko ste zahteval popravilo ali zamenjavo, do izvršitve tega zahtevka.

Ker obeh zahtevkov (iz stvarne napake in garancije) naenkrat ne morete uveljavljati je glede na opisano vsekakor na mestu uveljavljanje garancije. Glede na opisano stanje bo kaj kmalu poteklo 45 dni ko vozilo ne bo popravljeno in boste lahko zahtevali zamenjavo vozila, lahko boste razdrli pogodbo in vam bo moral prodajalec vrniti denar ali pa boste uveljavljali znižanje kupnine. Vsekakor pa je potrebno zahtevek nasloviti pisno na prodajalca in v primeru zavrnitve zahtevkov sprožiti ustrezne inšpekcijske postopke in tudi sodne postopke.

Kristjan Žalec

Kristjan Žalec

Odvetnik

Kristjan Žalec, odvetnik

Opozorilo: Objavljeni pravni nasvet obravnava izključno dejansko stanje, ki je opisano v nasvetu. Pravni nasvet je informativne narave in zanj ne odgovarjam. Ker se dejanska stanja med seboj močno razlikujejo, je za celovit in podroben odgovor potrebno natančno poznati primer. Za podrobnejši odgovor in analizo pravnega problema svetujem, da se z vso spremljajočo dokumentacijo obrnete na pravnega strokovnjaka.

Spoštovani obiskovalci spletne strani www.radio-odeon.com.

V sodelovanju z Radiom Odeon, bom v rubriki odvetnik svetuje, odgovarjal na vaša vprašanja in podal pravne nasvete. Vsako sredo bom odgovoril na eno izmed prispelih vprašanj, odgovor pa bo objavljen na www.radio-odeon.com.

Vaša vprašanja lahko posredujete na elektronski naslov [email protected] pri čemer poskušajte čim bolj natančno opisati dejansko stanje. Vprašanja se lahko nanašajo na katerokoli področje prava.

Odgovor na vaše vprašanje ne vzpostavlja pooblastilnega razmerja odvetnik/stranka in bo podan izključno na podlagi opisanega dejanskega stanja, bo zgolj informativne narave in zanj ne odgovarjam.

V primeru dodatnih informacij ali dopolnitve dejanskega stanja, se podani odgovor ali mnenje lahko spremeni. Ker se dejanska stanja med seboj močno razlikujejo, je za celovit in podroben odgovor potrebno natančno poznati primer.

V pričakovanju vaših vprašanj vas lepo pozdravljam.

Odkrijte Belo krajino
Spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in statistiko obiska. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj