Na vsebino

Nakup nepremičnine in predložitev gradbenega dovoljenja

V tem prispevku opozarjam na določene novosti in težave s področja prenosa lastninske pravice pri nepremičninah, ki so se pojavile v praksi.

Odvetnik odgovarja

S sprejetjem Gradbenega zakona (GZ) so se pojavile določene novosti na področju prenosa lastninske pravice na nepremičninah. GZ v 93. členu določa posebne prepovedi za nedovoljene in neskladne objekte. Med drugim je prepovedan promet z prej opisanimi objekti in zemljišči na katerih stojijo. Opisana prepoved ni novost, saj jo je uzakonil že Zakon o graditvi objektov. Novost pa je 5. odstavke 93. člena GZ, ki med drugim določa, da morajo notarji v primeru overitve podpisa na pogodbi o prenosu lastninske pravice na nepremičninah preveriti, ali je za objekt izdano gradbeno dovoljenje, kadar je predpisano, in ali je v zemljiški knjigi vpisana zaznamba o prepovedi v skladu s 94. členom GZ.

Opisana določba je v notarskih vrstah močno odmevala in se je o njej pisalo tudi v medijih. Notarska zbornica je že v času sprejema GZ opozorila, da notarji obveznosti preverjanja, ali je za objekt izdano gradbeno dovoljenje dejansko sploh ne morejo preverjati, saj niso povezani z ustreznimi evidencami in je tako breme dokazovanja padlo na stranke posla.

Iz prej opisanega določila dejansko izhaja, da bi morali notarji zavrniti overitev podpisa, če jim stranke pogodbe s katero se prenaša lastninska pravica ne bi dostavile gradbenega dovoljenja za objekt ( ali v primeru stavb, ki so bile narejene pred 1967 letom potrdilo UE, da ima stavba uporabno dovoljenje), kar pa lahko in bo povzročilo veliko nevšečnosti.

Zaradi prej opisanega je bila predlagana sprememba zakona, ki pa še ni bila sprejeta in je še vedno v medresorskem usklajevanju.

Je pa Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) izdalo mnenje št. 002-9/2016/2018 z dne 17.7.2018 iz katerega izhaja, da je potrebno 93. člen GZ razlagati tako, da morajo notarji, preveriti zgolj obstoj pravnega dejstva prepovedi zaradi nedovoljenega objekta ali neskladne uporabe objekta tako, da preverijo, ali je v zemljiški knjigi vpisana zaznamba prepovedi zaradi nedovoljenega objekta ali neskladne uporabe objekta.

Opisano pomeni, da naj bi notarji izpolnjevanje pogojev za overitev podpisa preverili tako, da ugotovijo ali je pri nepremičnini, ki je predmet pravnega posla vpisana zaznamba neskladne ali nedovoljene gradnje v zemljiški knjigi in nič več. Ali bo takšen način dela potekal tudi v praksi je težko reči in predlagam, da stranke pogodb pri notarjih preverijo kaj dejansko zahtevajo za overitev podpisa.

Kristjan Žalec

Kristjan Žalec

Odvetnik

Kristjan Žalec, odvetnik

Opozorilo: Objavljeni pravni nasvet obravnava izključno dejansko stanje, ki je opisano v nasvetu. Pravni nasvet je informativne narave in zanj ne odgovarjam. Ker se dejanska stanja med seboj močno razlikujejo, je za celovit in podroben odgovor potrebno natančno poznati primer. Za podrobnejši odgovor in analizo pravnega problema svetujem, da se z vso spremljajočo dokumentacijo obrnete na pravnega strokovnjaka.

Spoštovani obiskovalci spletne strani www.radio-odeon.com.

V sodelovanju z Radiom Odeon, bom v rubriki odvetnik svetuje, odgovarjal na vaša vprašanja in podal pravne nasvete. Vsako sredo bom odgovoril na eno izmed prispelih vprašanj, odgovor pa bo objavljen na www.radio-odeon.com.

Vaša vprašanja lahko posredujete na elektronski naslov [email protected] pri čemer poskušajte čim bolj natančno opisati dejansko stanje. Vprašanja se lahko nanašajo na katerokoli področje prava.

Odgovor na vaše vprašanje ne vzpostavlja pooblastilnega razmerja odvetnik/stranka in bo podan izključno na podlagi opisanega dejanskega stanja, bo zgolj informativne narave in zanj ne odgovarjam.

V primeru dodatnih informacij ali dopolnitve dejanskega stanja, se podani odgovor ali mnenje lahko spremeni. Ker se dejanska stanja med seboj močno razlikujejo, je za celovit in podroben odgovor potrebno natančno poznati primer.

V pričakovanju vaših vprašanj vas lepo pozdravljam.

Odkrijte Belo krajino
Spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in statistiko obiska. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj