Nakup rabljenega vozila

Kar nekaj bralcev je zanimalo ali imajo pri nakupu rabljenega vozila res garancijo.

Odvetnik Kristjan Žalec odgovarja:

V primeru nakupa rabljenega vozila od prodajalca, ki je registriran in se ukvarja s takšno dejavnostjo, ne glede v kakšni obliki je organiziran (podjetje), veljajo določila Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot) in na njegovi podlagi sprejetega Pravilnik o blagu, za katero se izda garancija za brezhibno delovanje. Določeno je, da mora podjetje, tudi v primeru prodaje rabljenega vozila, kupcu dati najmanj enomesečno garancijo za brezhibno delovanje. Garancija prične teči od dneva izročitve blaga-vozila v posest kupca.

Garancija je obveznost, ki jo podjetje prevzame do potrošnika in s katero se zaveže, da potrošniku brezplačno popravi ali zamenja blago, vrne kupnino ali zagotovi drugo sredstvo, kadar blago ne deluje brezhibno ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu.

Kljub izdani garanciji pa se je potrebno zavedati, da (glede na uveljavljeno sodno prakso) v ta okvir ne sodijo obrabni deli avtomobila, prav tako pa tudi ne servisni posegi in popravila, ki so običajni pri avtomobilu z določenim številom prevoženih kilometrov.

Ključno pa je, da kljub temu, da je prodajalec dal zakonsko določeno garancijo, opisano ne izključuje pravice kupca-potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

Pri nakupu rabljenega vozila od fizične osebe, le-ta ni dolžna izdati garancije.