Na vsebino

Občinsko redarstvo

Otroka sem peljala v šolo in napačno ustavila vozilo. V tem času se je do mene pripeljal občinski policaj in mi nalepil kazen. Ali je bil tudi on v prekršku, saj tudi sam ni upošteval prometnega znaka ?

Odvetnik odgovarja

Glede na opisano smatram, da vam je kazen »nalepil« občinski redar in ne policaj. Opisano sicer ne spremeni bistveno same zadeve, je pa pomembno zaradi nadaljnjih ukrepov. Iz vašega vprašanja je jasno razvidno, da ste bili v prekršku, kar tudi priznate. Dejstvo, da je tudi redar očitno prekršil prometna pravila, na vašo odgovornost ne vpliva in ste še vedno odgovorni za prekršek.

Če ste imela vozilo parkirano oziroma ustavljeno v nasprotju s predpisi in se je do vašega vozila pripeljal redar, menim, da je tudi redar kršil predpise, kar pa je prepovedano. Noben predpis ki ureja delovanje prekrškovni organov le tem ne dovoljuje kršenje predpisov zato, da bi lahko sankcionirali kršitelje. Tudi policija in reševalci na nujnih vožnjah so dolžni spoštovati cestnoprometne predpise, kar še bolj velja takrat, kadar zadeve niso »nujne«.

Tudi če je redar kršil prometne predpise, zoper njega ne morete zahtevati uvedbo postopka o prekršku, saj Zakon o prekrških (ZP-1) določa da lahko predlaga začetek postopka o prekršku samo prekrškovni organ in pa oškodovanec prekrška, kar pa v konkretnem primeru vi niste. Tako bo domnevno prepovedano ravnanje občinskega redarja ostalo nekaznovano.

Vsekakor pa je prej opisano v nasprotju z namenom redarske službe, zakonodajo in kodeksom javnih uslužbencev, kamor spadajo tudi občinski redarji. Glede na povečano število vprašanj in pripomb, ki jih sprejemam glede neprofesionalnega in nekorektnega obnašanja občinskih redarjev predlagam, da Občino Črnomelj pisno obvestite o ravnanju občinskega redarja. Zakon o občinskem redarstvu (ZORed) v 19. členu določa, da lahko vsak ki meni, da so mu bile z dejanjem ali opustitvijo dejanja občinskega redarja kršene njegove pravice ali svoboščine, v roku 30 dni poda pritožbo županu. Župan mora pritožbo proučiti in o svojih ugotovitvah in ukrepih v 30 dneh pisno obvestiti pritožnika.

V kolikor bi se iz pritožbe ugotovile takšne nepravilnosti, ki zahtevajo disciplinski postopek, menim, da bi ga moral župan oziroma vodja inšpektorata vsekakor sprožiti in ustrezno ukrepati. O disciplinskih kršitvah občinskega redarja se odloča v disciplinskem postopku v skladu z zakonom, ki ureja položaj javnih uslužbencev. Menim, da so v ravnanju občinskega redarja izpolnjeni najmanj znaki lažje disciplinske kršitve, če ne celo težje disciplinske kršitve po določbi 123. člena Zakona o javnih uslužbencih.

Kristjan Žalec, odvetnik

Opozorilo: Objavljeni pravni nasvet obravnava izključno dejansko stanje, ki je opisano v nasvetu. Pravni nasvet je informativne narave in zanj ne odgovarjam. Ker se dejanska stanja med seboj močno razlikujejo, je za celovit in podroben odgovor potrebno natančno poznati primer. Za podrobnejši odgovor in analizo pravnega problema svetujem, da se z vso spremljajočo dokumentacijo obrnete na pravnega strokovnjaka.

Kristjan Žalec

Kristjan Žalec

Odvetnik

Kristjan Žalec, odvetnik

Opozorilo: Objavljeni pravni nasvet obravnava izključno dejansko stanje, ki je opisano v nasvetu. Pravni nasvet je informativne narave in zanj ne odgovarjam. Ker se dejanska stanja med seboj močno razlikujejo, je za celovit in podroben odgovor potrebno natančno poznati primer. Za podrobnejši odgovor in analizo pravnega problema svetujem, da se z vso spremljajočo dokumentacijo obrnete na pravnega strokovnjaka.

Spoštovani obiskovalci spletne strani www.radio-odeon.com.

V sodelovanju z Radiom Odeon, bom v rubriki odvetnik svetuje, odgovarjal na vaša vprašanja in podal pravne nasvete. Vsako sredo bom odgovoril na eno izmed prispelih vprašanj, odgovor pa bo objavljen na www.radio-odeon.com.

Vaša vprašanja lahko posredujete na elektronski naslov [email protected] pri čemer poskušajte čim bolj natančno opisati dejansko stanje. Vprašanja se lahko nanašajo na katerokoli področje prava.

Odgovor na vaše vprašanje ne vzpostavlja pooblastilnega razmerja odvetnik/stranka in bo podan izključno na podlagi opisanega dejanskega stanja, bo zgolj informativne narave in zanj ne odgovarjam.

V primeru dodatnih informacij ali dopolnitve dejanskega stanja, se podani odgovor ali mnenje lahko spremeni. Ker se dejanska stanja med seboj močno razlikujejo, je za celovit in podroben odgovor potrebno natančno poznati primer.

V pričakovanju vaših vprašanj vas lepo pozdravljam.

Odkrijte Belo krajino
Spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in statistiko obiska. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj