Na vsebino

Odškodnina ali zavarovalnina

Bralec je domov prejel reklamno zgibanko družbe, ki se ukvarja z odškodninami. Ponujajo visoke odškodnine tudi že za samo en pregled pri zdravniku. Zanima ga, kako je s tem?

Odvetnik odgovarja

Na vprašanje bom podal odgovor samo z vidika sodne prakse in odvetniške prakse, saj reklamne zgibanke nisem videl in je ne poznam.

Za sam odgovor je najprej bistveno vedeti kdaj vam pripada odškodnina. Odškodnina dejansko pomeni neko odmero za škodo, ki jo s svojim ravnanjem ali opustitvijo povzroči tretji. Za to, da nekdo odškodninsko odgovarja, morajo biti izpolnjene določene predpostavke in sicer protipravnosti (gre za neko kršitev pravil ali opustitev zapovedanih ravnanj), škoda (pravno relevantna škoda, ki nastane kot posledica protipravnosti), odgovornost (krivdna ali objektivna) in vzročna zveza (povezavo ki mora obstajati med prepovedanim ravnanjem in nastalo posledico). Če manjka katera od prej navedenih predpostavk potem ne moremo govoriti o odškodninski odgovornosti. Zaradi tega je pojem odškodnina pogosto uporabljen »pavšalno« in popolnoma zgrešeno. Ni nujno (ne pravno, ne dejansko) da je za vsako nastalo škodo nekdo »kriv« oziroma pravilneje odgovoren in da lahko zahtevate odškodnino. Samo če in kadar so izpolnjen vse prej opisane predpostavke lahko govorimo o odškodninski odgovornosti.

Pri tem je potrebno upoštevati tudi sodno prakso. Skozi desetletja se je oblikovala neka ustaljena sodna praksa, ki je lahko za marsikoga veliko razočaranje, saj kljub obljubam o veliko odškodnini ostale brez le te. Npr. ni nujno, da padec na poledeneli podlagi pomeni avtomatično odškodnino, tudi padec po stopnicah ne. Vsak škodni dogodek se presoja glede na konkretne okoliščine primera, upošteva se lahko tudi sokrivda oškodovanega, vremenske razmere, okoliščine dogodka idr.. Tudi višina odškodnine je omejena s sodno prakso. Pri poškodbah premičnin in nepremičnin je odškodnina lažje določljiva kot pri nematerialni škodi. Koliko je vredna zlomljena roka? Nekomu manj, drugemu, ki roke uporablja za delo pa veliko več. Zato je tudi pri višini odškodnine potrebno upoštevati sodno prakso, ki je skozi leta izoblikovala višino odškodnin za nematerialno škodo in se lahko kaj hitro najde »primerljiv dogodek«. Zato je potrebno upoštevati vse opisano pri »hitrih in visokih odškodninah«.

Pogosto se zgodi, da stranke zamenjajo odškodnino in zavarovalnino. Odškodnine so načeloma višje od zavarovalnin, saj odškodnina pomeni povrnitev škode, medtem ko je zavarovalnina znesek, ki ga je zavarovalnica dolžna plačati po zavarovalni pogodbi zaradi nastalega zavarovalnega primera zavarovancu ali drugi osebi, določeni v zavarovalni pogodbi. Načeloma gre za vnaprej dogovorjeno višino izplačila. Izplača se ne glede na krivdo tretje osebe, saj se oškodovani zavaruje za ta riziko. Recimo, da imate sklenjeno nezgodno zavarovanje ( npr. 5 EUR/bolniški dan) in se poškodujete pri padcu. V bolniškem staležu ste 30 dni. Zavarovalnica vam bo izplačala zavarovalnino, ki bo znašala 5 EUR x 30 dni. Dobili boste popolnoma enak znesek ne glede na stopnjo poškodbe, bolečine, nevšečnosti idr.

V kolikor pa bi zaradi istega dogodka od odgovornega za vaš padec zahtevali odškodnino, bi se pri višini odškodnine upoštevala tudi stopnja poškodbe (lahka, težja, zlom noge, zvin gležnja idr..), intenzivnost in trajanje bolečin, nevše

Kristjan Žalec

Kristjan Žalec

Odvetnik

Kristjan Žalec, odvetnik

Opozorilo: Objavljeni pravni nasvet obravnava izključno dejansko stanje, ki je opisano v nasvetu. Pravni nasvet je informativne narave in zanj ne odgovarjam. Ker se dejanska stanja med seboj močno razlikujejo, je za celovit in podroben odgovor potrebno natančno poznati primer. Za podrobnejši odgovor in analizo pravnega problema svetujem, da se z vso spremljajočo dokumentacijo obrnete na pravnega strokovnjaka.

Spoštovani obiskovalci spletne strani www.radio-odeon.com.

V sodelovanju z Radiom Odeon, bom v rubriki odvetnik svetuje, odgovarjal na vaša vprašanja in podal pravne nasvete. Vsako sredo bom odgovoril na eno izmed prispelih vprašanj, odgovor pa bo objavljen na www.radio-odeon.com.

Vaša vprašanja lahko posredujete na elektronski naslov [email protected] pri čemer poskušajte čim bolj natančno opisati dejansko stanje. Vprašanja se lahko nanašajo na katerokoli področje prava.

Odgovor na vaše vprašanje ne vzpostavlja pooblastilnega razmerja odvetnik/stranka in bo podan izključno na podlagi opisanega dejanskega stanja, bo zgolj informativne narave in zanj ne odgovarjam.

V primeru dodatnih informacij ali dopolnitve dejanskega stanja, se podani odgovor ali mnenje lahko spremeni. Ker se dejanska stanja med seboj močno razlikujejo, je za celovit in podroben odgovor potrebno natančno poznati primer.

V pričakovanju vaših vprašanj vas lepo pozdravljam.

Odkrijte Belo krajino
Spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in statistiko obiska. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj