Na vsebino

Partner ne plačuje preživnine za otroka

Bivši partner mora po sodbi sodišča plačevati preživnino za najinega otroka. Preživnine ni plačal že več mesecev, kaj naj naredim?

Odvetnik odgovarja

Preživnina za otroka, ki je določena ali dogovorjena ob razvezi bivših partnerjev je pravica otroka in kot takšna uživa posebno pravno varstvo. Če bivši partner ne plačuje preživnine je zoper njega potrebno predlagati izvršbo za izterjavo neplačanih preživnin. V predlogu za izvršbo se zahteva plačilo zapadlih in neplačanih preživnin. Sodišče o tem izda sklep v katerem dovoli izvršbo s predlaganim izvršilnim sredstvom (rubež plače, denarja na transakcijskem računu, rubež in prodaja premičnin, rubež in prodaja nepremičnin…).

Zakon o izvršbi in zavarovanju pa omogoča tudi, da v predlogu za izvršbi zahtevate »izterjavo« preživninskih obveznosti (posameznih plačil), ki bodo zapadle v določenih časovnih presledkih v obdobju dveh let od dneva vložitve predloga, brez ponovne zahteve po njihovi zapadlosti. Opisano dejansko pomeni, da ob vložitvi predloga za izvršbo za že zapadle preživnine, zahtevate zavarovanje tudi bodočih dajatev za obdobje 2 let, ki se izvede na različne načine, najpogosteje z »rezervacijo« sredstev na transakcijskem računu.

V kolikor izpolnjujete pogoje, ki jih določa Zakon o Javnem jamstvenem, preživninskem in invalidskem skladu Republike Slovenije lahko predlagate, da vam le ta za otroka izplačuje nadomestilo preživnine. Nadomestilo preživnine je določeno v fiksnem znesku odvisno od starosti otroka. Na ta način pridete vsaj do delnega plačila preživnine.

O tem, da zakonodajalec plačilu preživnine daje poseben pomen, kaže tudi, da je od leta 2008 naprej neplačevanje preživnine tudi kaznivo dejanje. Kazenski zakonik (KZ-1) v 194. členu določa, da se kaznuje z zaporom do enega leta, kdor ne plačuje preživnine, čeprav bi to zmogel. Če pa je zaradi neplačevanja preživnine ogroženo ali bi lahko bilo ogroženo preživljanje otroka ali če se oseba izmika plačevanju preživnine, se kaznuje z zaporom do dveh let.

Vsekakor vam predlagam, da vložite izvršbo za že zapadle in neplačane obveznosti in predlagate zavarovanje prihodnjih obrokov. Če je bivši partner zmožen plačevati določeno preživnino pa predlagam tudi vložitev kazenske ovadbe na pristojni policijski postaji.

Kristjan Žalec

Kristjan Žalec

Odvetnik

Kristjan Žalec, odvetnik

Opozorilo: Objavljeni pravni nasvet obravnava izključno dejansko stanje, ki je opisano v nasvetu. Pravni nasvet je informativne narave in zanj ne odgovarjam. Ker se dejanska stanja med seboj močno razlikujejo, je za celovit in podroben odgovor potrebno natančno poznati primer. Za podrobnejši odgovor in analizo pravnega problema svetujem, da se z vso spremljajočo dokumentacijo obrnete na pravnega strokovnjaka.

Spoštovani obiskovalci spletne strani www.radio-odeon.com.

V sodelovanju z Radiom Odeon, bom v rubriki odvetnik svetuje, odgovarjal na vaša vprašanja in podal pravne nasvete. Vsako sredo bom odgovoril na eno izmed prispelih vprašanj, odgovor pa bo objavljen na www.radio-odeon.com.

Vaša vprašanja lahko posredujete na elektronski naslov [email protected] pri čemer poskušajte čim bolj natančno opisati dejansko stanje. Vprašanja se lahko nanašajo na katerokoli področje prava.

Odgovor na vaše vprašanje ne vzpostavlja pooblastilnega razmerja odvetnik/stranka in bo podan izključno na podlagi opisanega dejanskega stanja, bo zgolj informativne narave in zanj ne odgovarjam.

V primeru dodatnih informacij ali dopolnitve dejanskega stanja, se podani odgovor ali mnenje lahko spremeni. Ker se dejanska stanja med seboj močno razlikujejo, je za celovit in podroben odgovor potrebno natančno poznati primer.

V pričakovanju vaših vprašanj vas lepo pozdravljam.

Odkrijte Belo krajino
Spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in statistiko obiska. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj