Plačilo neizrabljenega dopusta

Bralca zanima ali mu lahko delodajalec plača nadomestilo za neizrabljen dopust. Strah ga je namreč, da zaradi epidemije ne bo mogel izkoristiti letnega dopusta v predpisanih rokih.

Odvetnik Kristjan Žalec odgovarja:

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 164. členu prepoveduje, da bi se delavec lahko odpovedal pravici do dopusta. Ravno tako je neveljaven tudi sporazum, s katerim bi se delavec in delodajalec dogovorila o denarnem nadomestilu za neizrabljeni letni dopust, razen ob prenehanju delovnega razmerja.

Zakonska dikcija je jasna. Delodajalec lahko delavcu izplača nadomestilo za neizrabljen dopust samo v primeru prenehanja delovnega razmerja in ob upoštevanju določenih pogojev, ki jih je izoblikovala sodna praksa nacionalnih sodišča in sodišča EU. Poenostavljeno povedano je delavec upravičen do nadomestila za neizrabljen dopust ob prenehanju delovnega razmerja samo, če ga do izteka pogodbe o zaposlitvi objektivno ni mogel izrabiti. Vzrok za neizrabo je moral biti s strani delavca nepredvidljiv. V kolikor delavec ni zahteval izrabe letnega dopusta in za to ne obstaja nepredvidljiv vzrok, ki bi mu to onemogočil in če na strani delodajalca razlogov za ne izrabo, izgubi pravico do letnega dopusta ali nadomestila ob prenehanju delovnega razmerja.

Sicer pa je potrebno opozoriti, da je dopust pravica delavca in je delodajalec ne sme omejiti ali onemogočiti. V dosedanjih prispevkih pa sem že pisal, da se je z interventnimi zakoni podaljšal referenčno obdobje za izkoristek neizrabljenega dopusta, vendar pod določenimi pogoji, kar si lahko podrobneje preberete v že objavljenem prispevku.