Predlog obdavčitve trgovanja s kriptovalutami

Tokratni prispevek je namenjen predlogu spremembe pri obdavčitvi trgovanja s kripto valutami.

Odvetnik Kristjan Žalec odgovarja:

Finančna uprava Republike Slovenije je pripravila predlog obdavčitve trgovanja s kripto valutami za fizične osebe. Sama konkretna vsebina predloga še ni objavljena, je pa novica o tem objavljena na spletnem mestu Vlade RS.

Glede na objavljeno novico je moč sklepati, da bo obdavčitev samostojnih podjetnikov in družb, ki se ukvarjajo s trgovanjem ostala enaka kot do sedaj. Očitno pa se obetajo spremembe na področju obdavčitve fizičnih oseb. Do sedaj je namreč nekako veljalo, da je FURS preverjal oziroma obravnaval vsako fizično osebo individualno. Pri tem je FURS namreč preverjal koliko transakcij in koliko trgovalnih dni je imel posameznik pri trgovanju s kripto valutami. V kolikor se je ugotovilo, da je imel posameznik veliko število trgovalnih dni in veliko število transakcij v krajšem obdobju se je smatralo, da trguje in je bil dobiček obdavčen kot drugi dohodek. V primeru, da ni šlo večje število trgovalnih dni in transakcij (nekako do 1000 transakcij letno in do 100 trgovalnih dni) pa je bil dobiček neobdavčen. Opisano je povzročalo ogromno dokazovanja, prilaganja podatkov o transakcijah in podobno.

Sedaj pa je podan predlog, da bi bil predmet obdavčitve vnovčeni znesek virtualnih valut v eno od valut oziroma za nakup stvari in ne dobiček. Pri tem FURS predlaga obdavčitev po 10% stopnji. Pri tem FURS poudarja, da ne bo šlo za obdavčitev dobička, temveč za obdavčitev zneska, katerega bo fizična oseba, davčni rezident Republike Slovenije, ob vnovčenju virtualne valute prejela na svoj transakcijski račun oziroma bo kupila neko stvar. Na ta način ne bo potrebno dokazovanje in preverjanje transakcij, ki jih je naredil zavezanec za plačilo davka.

FURS tudi navaja, da bo imel zavezanec v primeru izgube imel možnost izgubo dokazati in tako nakazilo na TRR ne bi bilo obdavčeno. Opisano dejansko pomeni, ko bi se zgodilo, da kupite nek kripto kovanec, vidite, da dela izgubo in izstopili iz njega, ter si preostanek denarja nakazali na TRR, ne bi bili obdavčeni. Po predlogu bi morali izgubo dokazati in seveda predložiti dokazila o transakcijah.

Trenutno opisan predlog še ni sprejet in ostaja na ravni predloga. Kdaj in kako bo vnesen v slovenski pravni red pa bo znano naknadno.