Premestitev vodovoda

Bralca sta lastnika nepremičnine, po kateri poteka vodovodna cev. Zaradi nje ni možna gradnja, lokalne oblasti pa ne želijo premikati vodovodne cevi na lastne stroške. Pojavi se tudi vprašanje ali je bilo dano soglasje za postavitev vodovodne cevi. Bralca zanima kako urediti nastalo situacijo?

Odvetnik Kristjan Žalec odgovarja:

Vprašanje je bilo izredno izčrpno in bi odgovor presegal namen teh rubrik zato podajam samo nekaj splošnih informacij in napotkov.

V primeru, da pride do sodne odločbe vprašanje ali je v občinski blagajni denar ali ne ne bo več pomembno. Občina oziroma lastnik vodovodne cevi bo moral izvršiti sodno odločbo.

Glede na izpostavljeno težavo je potrebno najprej preveriti ali je bilo sploh dano soglasje za poseg v nepremičnino. Če ni bilo dano oziroma če ne obstaja in verjetno ne, saj bi bilo drugače vpisano v zemljiški knjigi, imata možnost s tožbo zahtevati odstranitev vodovodne cevi. Pri tem se seveda pojavi vprašanje ali ni mogoče občina priposestvovala stvarne služnosti. Opisano je seveda mogoče tudi brez vednosti lastnika tako po določilih ZTLR, ki je veljal v času, ko je bil vodovod očitno postavljen.

Občina bi tako lahko pridobila stvarno služnost. Po sedaj veljavnem Stvarnopravnem zakoniku (SPZ) je potrebno služnost izvrševati tako, da najmanj obremenjuje služečo stvar. Ker po vaših navedbah, zaradi vodovodne cevi, gradnja praktično ni mogoča in je tako dejansko nepremičnina neuporabna, bi bilo možno zahtevati, da služnost preneha zaradi bistveno spremenjenih okoliščin v katerih je bila ustanovljena.

Obstaja več možnosti, za katero se odločiti pa je možno natančno odgovoriti samo po skrbnem pregledu in poznavanju vseh dejanskih in pravnih okoliščin.