Prenehanje dejavnosti delodajalca in odpovedni rok

Bralec navaja, da je zaposlen pri samostojnem podjetniku. Ker podjetnik zaključuje z dejavnostjo je prejel odpoved delovnega razmerja. Že dalj časa je v bolniškem staležu in bo v bolniškem staležu tudi ob poteku odpovednega roka. Zanima ga ali se odpovedni rok podaljša za 6 mesecev kot to določa zakon?

Odvetnik Kristjan Žalec odgovarja:

Odgovor je žal negativen. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 3. odstavku 116. člena res določa, da delavcu, ki mu je odpovedana pogodba o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali iz razloga nesposobnosti in je ob poteku odpovednega roka odsoten z dela zaradi začasne nezmožnosti za delo zaradi bolezni ali poškodbe, preneha delovno razmerje z dnem, ko se delavec vrne na delo oziroma bi se moral vrniti na delo, najkasneje pa s potekom šestih mesecev po izteku odpovednega roka.

Vendar pa je v 4. odstavku 116. člena ZDR-1 določeno, da varstvo po tem členu zakona ne velja v primeru uvedbe postopka prenehanja delodajalca. Ker bralec tudi sam navaja, da podjetnik zaključuje z dejavnostjo in upoštevaje določila ZDR-1 bo bralcu delovno razmerje prenehalo s potekom odpovednega roka.