Na vsebino

Preprečevanje izigravanja upnikov

Ker v tem tednu nismo prejeli vašega vprašanja bom na kratko predstavil nedavno odločitev Ustavnega sodišča, ki ima velik vpliv na preprečevanje izigravanja upnikov.

Odvetnik odgovarja

Marsikateri upnik se je obrnil name s problemom, ki se mu je pojavil pri izterjavi dolgov od podjetij s katerimi je sodeloval. Niso redki primeri, ko upniki v postopku izvršbe izvejo, da je njihov dolžnik izbrisan iz poslovnega registra po uradni dolžnosti zaradi ne poslovanja na poslovnem naslovu ali pa da postopek še poteka in sicer iz razloga, ker ne posluje na naslovu, ki je v registru naveden kot poslovni naslov.

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) določa da se v primeru, ko se ugotovi, da podjetje na poslovnem naslovu ne posluje prične postopke izbrisa po uradni dolžnosti. Upniki podjetja so sicer lahko podali ugovor zoper takšen sklep in v njem ugovarjali obstoj izbrisnega razloga. Vendar pa je opisano pomenilo, da bi upnik moral dejansko dokazati, da podjetje še vedno posluje na naslovu navedenem v registru ali pa na katerem drugem naslovu, kar pa je bilo praktično nemogoče.

Marsikatero podjetje se je tako izbrisalo iz registra brez poplačila dolgov. Na takšen način se je marsikatero podjetje izognilo odgovornosti. Še posebej je bilo takšen način likvidacije brez poplačila upnikov »popularen« ko je bila opravljena odgovornost družbenikov za dolgove družbe, ki je bila na takšen način likvidirana. Upnikom je tako preostala samo še tožba za spregled pravne osebnosti za katero pa se marsikateri upnik ni odločil zaradi kompleksnosti zadeve.

Z nedavno odločbo Ustavnega sodišča opr. št. U-I-57/15-13, U-I-2/16-6 objavljeno dne 29.4.2016 v Uradnem listu Republike Slovenije 31/2016 pa je sodišče odpravilo prej opisane anomalije. Odločilo je, da je ZFPPIPP protiustaven, saj je bilo upnikom naloženo preveliko dokazno breme. Sodišče je naložilo zakonodajalcu, da v roku 1 leta zakon uskladi z ustavo, do uskladitve pa lahko upnik v primeru izbrisa podjetja (dolžnika) po uradni dolžnosti iz razloga ne poslovanja na poslovnem naslovu ugovarja tudi tako, da dokaže, da pravna oseba posluje, ima premoženje ali neporavnane obveznosti. Opisano tako pomeni, da družbeniki ne bodo enostavno prenehali poslovati na naslovu in dosegli izbris brez likvidacije in »oškodovali« upnike. Podjetje bo ohranjeno pri življenju in bo možno zoper njega ukrepati. Če že ne bo prišlo do poplačila terjatve pa bodo lahko upniki vsaj prišli do povračila DDV, ki je bil morebiti obračunan a ne plačan.

Kristjan Žalec, odvetnik

Opozorilo: Objavljeni pravni nasvet obravnava izključno dejansko stanje, ki je opisano v nasvetu. Pravni nasvet je informativne narave in zanj ne odgovarjam. Ker se dejanska stanja med seboj močno razlikujejo, je za celovit in podroben odgovor potrebno natančno poznati primer. Za podrobnejši odgovor in analizo pravnega problema svetujem, da se z vso spremljajočo dokumentacijo obrnete na pravnega strokovnjaka.

Kristjan Žalec

Kristjan Žalec

Odvetnik

Kristjan Žalec, odvetnik

Opozorilo: Objavljeni pravni nasvet obravnava izključno dejansko stanje, ki je opisano v nasvetu. Pravni nasvet je informativne narave in zanj ne odgovarjam. Ker se dejanska stanja med seboj močno razlikujejo, je za celovit in podroben odgovor potrebno natančno poznati primer. Za podrobnejši odgovor in analizo pravnega problema svetujem, da se z vso spremljajočo dokumentacijo obrnete na pravnega strokovnjaka.

Spoštovani obiskovalci spletne strani www.radio-odeon.com.

V sodelovanju z Radiom Odeon, bom v rubriki odvetnik svetuje, odgovarjal na vaša vprašanja in podal pravne nasvete. Vsako sredo bom odgovoril na eno izmed prispelih vprašanj, odgovor pa bo objavljen na www.radio-odeon.com.

Vaša vprašanja lahko posredujete na elektronski naslov [email protected] pri čemer poskušajte čim bolj natančno opisati dejansko stanje. Vprašanja se lahko nanašajo na katerokoli področje prava.

Odgovor na vaše vprašanje ne vzpostavlja pooblastilnega razmerja odvetnik/stranka in bo podan izključno na podlagi opisanega dejanskega stanja, bo zgolj informativne narave in zanj ne odgovarjam.

V primeru dodatnih informacij ali dopolnitve dejanskega stanja, se podani odgovor ali mnenje lahko spremeni. Ker se dejanska stanja med seboj močno razlikujejo, je za celovit in podroben odgovor potrebno natančno poznati primer.

V pričakovanju vaših vprašanj vas lepo pozdravljam.

Odkrijte Belo krajino
Spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in statistiko obiska. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj