Prodaja kmetijskega zemljišča

Bralec prodaja kmetijsko zemljišče in je že dogovorjen s kupcem. Zanima ga ali mora tudi v primeru, da ima že vse dogovorjeno vseeno »dati prodajo na oglasno desko«?

Odvetnik Kristjan Žalec odgovarja:

Prodajo kmetijskih zemljišč ureja Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ), ki tudi natančno določa pravila prodaje kmetijskih zemljišč. Vsa določila so kogentne narave in jih ni moč spreminjati ali se dogovarjati drugače.

Zakon določa, da mora prodajalec dati ponudbo za odkup kmetijskih zemljišč, ki mora biti objavljena na oglasni deski upravne enote (in elektronsko) 30 dni. Opisano velja tudi za primer, ko bi morebiti že imeli kupca in dogovorjeno prodajo. Vsi zainteresirani se morajo javiti na ponudbo in jo sprejeti. Po poteku roka se ugotovi kdo je sprejel ponudbo in ali kdo uveljavlja predkupno pravico določeno z ZKZ. Če obstaja kupec, ki uveljavlja predkupno pravico, mora prodajalec, pod pogoji ZKZ, skleniti prodajno pogodbo z njim. V kolikor pa ni kupca, ki bi imel predkupno pravico in tudi v primeru, ko se prijavi več kupcev z enakim vrstnim redom, pa se prodajalec odloči komu bo prodal nepremičnino.