Razdelitev premoženja med otroke

Smo trije otroci. Starši so se odločili, da nam podarijo nekaj premoženja. Ali je darilna pogodba dovolj ali je potrebna kakšna druga pogodba?

Odvetnik Kristjan Žalec odgovarja:

Glede na zapisano bi zadostovalo, da vaši starši z otroci sklenejo darilne pogodbe in vam tako že za časa življenja podarijo premoženje, ki bi recimo predstavljalo dediščino. Pri tem niste zapisali ali vam starši želijo podariti lastnino na premoženju že sedaj ali morebiti ob njihovi smrti. Z darilno pogodbo se podarijo stvari in pravice, pri čemer se lastništvo prenese na obdarjenca takoj. Poznamo pa tudi darilo za primer smrti, pri katerem pa se lastništvo prenese na obdarjenca šele ob darovalčevi smrti.

Darilna pogodba bi tako zadostovala za podaritev premoženja. Lahko pa se pojavijo določene nevšečnosti v postopku dedovanja. Glede na vprašanje bodo starši očitno podarili neko premoženje vsem otrokom. V kolikor bo to premoženje enake vrednosti se pri dedovanju načeloma ne pojavijo težave. Ča pa starši podarijo premoženje samo nekaterim otrokom ali pa vsem a različne vrednosti lahko pri dedovanju pride do zahtevkov po vračanju daril in poračunavanju daril pri ugotavljanju dednega deleža.

Glede na opisano vam svetujem, da morebiti starši sklenejo z vami izročilno pogodbo, ki je v obliki notarskega zapisa. Z njo se morajo strinjati vsi brati, tudi tisti, ki morebiti ne bi dobili ničesar. Dajem pa obdarjencem zagotovilo, da v dediščinskem postopku ne bo prišlo do vračanja daril, kajti premoženje izročeno z izročilno pogodbo ne predstavlja del zapuščine in se tudi ne upošteva pri ugotavljanju višine le te. Na kratko povedano, v kolikor bi morebiti prišlo do spora med brati, se izročeno premoženje ne bi upoštevalo kot darilo in ga tudi ne bi sodišče upoštevalo pri ugotavljanju dednega deleža.