Na vsebino

Različna višina regresa

Bralca zanima ali lahko podjetje, delavcem plača različno višino regresa, pri čemer je višina regresa različno določena glede na dobo zaposlitve pri tem podjetju?

Odvetnik odgovarja

Regres za letni dopust je urejen v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1). Delodajalec je delavcem, ki izpolnjuje pogoje dolžan plačati regres.

Minimalno višino regresa je delodajalec, ki ga ne zavezujejo nobena kolektivna pogodba je dolžan vsem delavcem izplačati regres kot ga določa ZDR-1 torej najmanj v višini minimalne plače. V kolikor delodajalca zavezuje kakršna koli kolektivna pogodba pa mora delavcem izplačati regres določen s kolektivno pogodbo, ki ga zavezuje. Pri tem naj opozorim, da ZDR-1 določa samo minimalno višino regresa.

Ker nimam podatka o tem ali podjetje zavezuje kakšna kolektivna pogodba ali ne tudi ne morem podati konkretnega odgovora na vprašanje, saj obstajajo kolektivne pogodbe v katerih je določena tudi različna višina regresa za različne delavce.

v nadaljevanju izhajam iz predpostavke, da podjetje kolektivna pogodba ne zavezuje. V tem primeru ZDR-1 določa le minimalno višino regresa, njegove maksimalne višine pa ne. Lahko se zgodi, da delodajalec izplača delavcem različno višino regresa, pri čemer pa vsi delavci dobijo izplačano najmanj minimalno višino regresa. Edino kar je nujno je, da delodajalec delavce pri izplačilu različne višine regresa ne diskriminira. Ob upoštevanju določil ZDR-1 bi šlo za diskriminacijo, če bi podjetje delavcem izplačevalo različen regres narodnosti, rase ali etničnega porekla, nacionalnega in socialnega porekla, spola, barve kože, zdravstvenega stanja, invalidnosti, vere ali prepričanja, starosti, spolne usmerjenosti, družinskega stanja, članstva v sindikatu, premoženjskega stanja ali druge osebne okoliščine v skladu z ZDR-1, predpisi o uresničevanju načela enakega obravnavanja in predpisi o enakih možnostih žensk in moških.

Glede na to, da je regres obvezen, njegove različne višine tudi ni mogoče utemeljevati na podlagi prisotnosti delavca na delu (bolniške) ali glede na njegove delovne rezultate.

V vseh ostalih primerih pa menim, da delodajalec lahko izplača različne višine regresa delavcem. Pri tem bi bilo primerno, da delodajalec to uredi v njegovih splošnih aktih ali podjetniški kolektivni pogodbi tako, da opredeli kategorije delavcev, višino regresa in merila po katerih se določa višina regresa tako, da se odvrne dvom o diskriminatornosti.

Glede na vse opisano menim, da bi delodajalec lahko določil različno višino regresa za delavce, ki delajo različno dolgo pri njemu, saj po mojem tu ne gre za osebno okoliščino, ki bi bila diskriminatorne narave.

Kristjan Žalec

Kristjan Žalec

Odvetnik

Kristjan Žalec, odvetnik

Opozorilo: Objavljeni pravni nasvet obravnava izključno dejansko stanje, ki je opisano v nasvetu. Pravni nasvet je informativne narave in zanj ne odgovarjam. Ker se dejanska stanja med seboj močno razlikujejo, je za celovit in podroben odgovor potrebno natančno poznati primer. Za podrobnejši odgovor in analizo pravnega problema svetujem, da se z vso spremljajočo dokumentacijo obrnete na pravnega strokovnjaka.

Spoštovani obiskovalci spletne strani www.radio-odeon.com.

V sodelovanju z Radiom Odeon, bom v rubriki odvetnik svetuje, odgovarjal na vaša vprašanja in podal pravne nasvete. Vsako sredo bom odgovoril na eno izmed prispelih vprašanj, odgovor pa bo objavljen na www.radio-odeon.com.

Vaša vprašanja lahko posredujete na elektronski naslov [email protected] pri čemer poskušajte čim bolj natančno opisati dejansko stanje. Vprašanja se lahko nanašajo na katerokoli področje prava.

Odgovor na vaše vprašanje ne vzpostavlja pooblastilnega razmerja odvetnik/stranka in bo podan izključno na podlagi opisanega dejanskega stanja, bo zgolj informativne narave in zanj ne odgovarjam.

V primeru dodatnih informacij ali dopolnitve dejanskega stanja, se podani odgovor ali mnenje lahko spremeni. Ker se dejanska stanja med seboj močno razlikujejo, je za celovit in podroben odgovor potrebno natančno poznati primer.

V pričakovanju vaših vprašanj vas lepo pozdravljam.

Odkrijte Belo krajino
Spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in statistiko obiska. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj