Razpolaganje s solastniškim deležem

Bralca zanima ali lahko solastnik nepremičnine podari njegov solastniški delež, tudi če solastnina še ni razdružena. Ravno tako ga zanima ali lahko podari solastniški delež tudi nekomu, ki ni solastnik in ali imajo drugi solastniki kakšno »predkupno« pravico?

Odvetnik Kristjan Žalec odgovarja:

Stvarno pravni zakonik ( SPZ) določa, da lahko solastnik razpolaga s svojo pravico (torej solastniškim deležem) brez soglasja drugih solastnikov. Samo kadar je predmet solastnine nepremičnina in samo kadar gre za prodajo solastniškega deleža imajo solastniki predkupno pravico.

Solastnik lahko podari svoj solastniški delež komur koli, v kolikor s posebnim predpisom ni določeno drugače (npr. kmetijska zemljišča kjer je krog oseb s katerimi se lahko sklene darilna pogodba omejen) in ta oseba ne rabi biti solastnik. Pri sklepanju darilne pogodbe ostali solastniki nimajo nobenih prednosti.

Solastnina lahko obstaja samo na neki skupni stvari, ki ni še fizično razdeljena (če bo do nje sploh prišlo). Tako je odgovor tudi na to vprašanje pritrdilen. Da bi lahko solastnik odtujil svoj solastniški delež, razdružitev ne rabi biti narejena in dejansko sploh ne more biti še narejena. Kajti s trenutkom razdružitve oziroma delitve stvari bo solastnina prenehala, kar je dejansko namen delitve