Sistem brezplačne pravne pomoči

Bralec meni, da je upravičen do brezplačne pravne pomoči. Zanima ga ali lahko kar pokliče odvetnika, ki ga želi, da mu nudi brezplačno pravno pomoč?

Odvetnik Kristjan Žalec odgovarja:

Bralec ne more kar poklicati izbranega odvetnika in se naročiti na brezplačni pravni nasvet. Vsaka brezplačna pravna pomoč mora biti najprej odobrena s strani pristojne službe za brezplačno pravno pomoč. Bralec mora najprej na pristojno službo za brezplačno pravno pomoč, ki je pri Okrožnem sodišču na območju katerega ima bralec prebivališče oddati vlogo za odobritev brezplačne pravne pomoči v obliki nasveta. Vlogo vloži na predpisanih obrazcih, ki jih najde na spletni strani https://www.sodisce.si/. Obrazce mora izpolniti zase in za vse družinske člane. V vlogo lahko navede tudi morebitnega izbranega odvetnika.

O vlogi bo odločala pristojna služba in bo tako v primeru, da prošnji ugodi izdala odločbo o brezplačni pravni pomoči, ki bo posredovana odvetniku in prosilcu za brezplačno pravno pomoč. Šele z izdajo odločbe postane prosilec upravičen do brezplačne pravne pomoči.

Pri tem je potrebno dodati, da se odvetniki sami in svobodno odločajo ali se bodo uvrstili na seznam odvetnikov, ki izvajajo brezplačno pravno pomoč. Če je morebitni izbrani odvetnik na seznamu odvetnikov, ki izvajajo brezplačno pravno pomoč, potem bo zadeva dodeljena njemu. Če pa morebitni izbrani odvetnik ni na seznamu odvetnikov, ki izvajajo brezplačno pravno pomoč, pa mora vlagatelj dobiti soglasje odvetnika, da ga bo zastopal oziroma, da mu bo svetoval kot izvajalec brezplačne pravne pomoči.