Skrajšan postopek o prekršku

Bralec navaja, da je prejel sodbo o storjenem prekršku s katero mu je bila izrečena globa. Bralec navaja, da na sodišču ni bil, da ni bil zaslišan in ga zanima kako naprej?

Odvetnik Kristjan Žalec odgovarja:

Glede na opisano dejansko stanje je verjetno, da je je sodišče izdalo sodbo po skrajšanem postopku.

Opisano je možno, kadar sodnik, ki vodi postopek o prekršku, že na podlagi obdolžilnega predloga ter vsebine dokazov, ki so priloženi obdolžilnemu predlogu, spozna, da je obdolženec storil prekršek. V tem primeru lahko sodišče izda sodbo brez zaslišanja obdolženca.

Seveda pa ima obdolženi na voljo tudi pravna sredstva. Obdolženi lahko vloži ugovor, ki ga je potrebno vložiti pisno. Ugovora ni potrebno posebej obrazložiti, mora pa vsebovati navedbo sodbe zoper katero se vlaga ugovor in podpis vložnika ugovora. Obdolženi, ki vlaga ugovor lahko že samemu ugovoru priloži njegov pisni zagovor ali pa zahteva, da ga sodišče zasliši. Hkrati pa je potrebno, da obdolženi, ki vlaga ugovor navede tudi vsa dejstva in dokaze, ki so v njegovo korist, sicer jih v nadaljnjem postopku ne bo mogel več uveljavljati.

Če je bil ugovor vložen pravočasno, sodišče izvede redni sodni postopek. V tem postopku lahko s sodbo zavrne ugovor kot neutemeljen, če po izvedenem rednem sodnem postopku spozna, da je obdolženec storil prekršek, opisan v izreku sodbe, izdane v skrajšanem postopku. Sicer pa sodišče s sodbo, s katero razveljavi sodbo, izdano v skrajšanem postopku, hkrati tudi odloči o prekršku.