Na vsebino

Sodnik me je kaznoval za prekršek ...

Sodnik me je kaznoval za prekršek. Kazen znaša 1000 EUR plačati moram tudi stroške postopka. Ali lahko globo plačam na obroke? Ali se lahko kazen nadomesti z delom v družbeno korist?

Odvetnik odgovarja

Zakon o prekrških (ZP-1) predvideva obe možnosti pri čemer morajo biti izpolnjeni določeni pogoji. Glede obročnega plačila ZP-1 določa, da storilec lahko predlaga obročno plačilo globe pod pogojem, da izrečena globa presega trikratni znesek najnižje globe za posameznika. Najnižja globa za posameznika je določena v 7. členu in znaša 40 EUR. Ta pogoj je torej izpolnjen.

Predlog za obročno plačilo globe morate podati do poteka roka z plačilo globe, torej predem se izteče rok v katerem je sodišče določilo, da morate plačati globo. Sodišče o predlogu odloči s posebnim sklepom v katerem določi rok plačila in način odplačevanja (število obrokov, višina obroka, čas plačila prvega obroka..). Rok pa ne sme biti daljši od enega leta. Pri tem je potrebno opozoriti na to, da če zamudite s plačilom enega obroka globe v plačilo takoj zapadejo tudi vsi še neplačani obroki globe.

Na enak način lahko zaprosite tudi za obročno plačilo stroškov postopka.

Če zaradi svojega premoženjskega stanja ali svojih možnosti za plačilo ne morete plačati globe, lahko predlagate sodišču, da plačilo globe nadomesti z opravo določene naloge v splošno korist ali korist lokalne skupnosti. Sodišču boste seveda morali predložiti tudi dokazila o slabem premoženjskem stanju ali nezmožnosti za plačilo globe.

Če sodišče predlogu ugodi določi tudi število ur in pa vsebino naloge, ki naj se opravi. ZP-1 določa, da mora delo trajati najmanj 40 ur in ne več ko 400 ur. Rok za opravo ur pa ne sme biti krajši od enega in ne daljši od treh mesecev. Vse opisano pa sodišče določi glede na izrečeno globo in osebne okoliščine storilca.

Kristjan Žalec, odvetnik

Opozorilo: Objavljeni pravni nasvet obravnava izključno dejansko stanje, ki je opisano v nasvetu. Pravni nasvet je informativne narave in zanj ne odgovarjam. Ker se dejanska stanja med seboj močno razlikujejo, je za celovit in podroben odgovor potrebno natančno poznati primer. Za podrobnejši odgovor in analizo pravnega problema svetujem, da se z vso spremljajočo dokumentacijo obrnete na pravnega strokovnjaka.

Kristjan Žalec

Kristjan Žalec

Odvetnik

Kristjan Žalec, odvetnik

Opozorilo: Objavljeni pravni nasvet obravnava izključno dejansko stanje, ki je opisano v nasvetu. Pravni nasvet je informativne narave in zanj ne odgovarjam. Ker se dejanska stanja med seboj močno razlikujejo, je za celovit in podroben odgovor potrebno natančno poznati primer. Za podrobnejši odgovor in analizo pravnega problema svetujem, da se z vso spremljajočo dokumentacijo obrnete na pravnega strokovnjaka.

Spoštovani obiskovalci spletne strani www.radio-odeon.com.

V sodelovanju z Radiom Odeon, bom v rubriki odvetnik svetuje, odgovarjal na vaša vprašanja in podal pravne nasvete. Vsako sredo bom odgovoril na eno izmed prispelih vprašanj, odgovor pa bo objavljen na www.radio-odeon.com.

Vaša vprašanja lahko posredujete na elektronski naslov [email protected] pri čemer poskušajte čim bolj natančno opisati dejansko stanje. Vprašanja se lahko nanašajo na katerokoli področje prava.

Odgovor na vaše vprašanje ne vzpostavlja pooblastilnega razmerja odvetnik/stranka in bo podan izključno na podlagi opisanega dejanskega stanja, bo zgolj informativne narave in zanj ne odgovarjam.

V primeru dodatnih informacij ali dopolnitve dejanskega stanja, se podani odgovor ali mnenje lahko spremeni. Ker se dejanska stanja med seboj močno razlikujejo, je za celovit in podroben odgovor potrebno natančno poznati primer.

V pričakovanju vaših vprašanj vas lepo pozdravljam.

Odkrijte Belo krajino
Spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in statistiko obiska. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj