Solastnina in varstvo pred motenjem

Bralec je skupaj z drugimi osebami solastnik nepremičnine. Sosed brez dovoljenja uporablja nepremičnino, ki je v solasti bralca in na njej dela škodo. Ostali solastniki se ne želijo ukvarjati in soočati s tem, bralca dejanje soseda moti. Bralca zanima ali lahko samo on zahteva od soseda, da preneha z uporabo nepremičnine in z povzročanjem škode, ali morajo to zahtevati vsi solastniki?

Odvetnik Kristjan Žalec odgovarja:

Stvarnopravni zakonik (SPZ) v 100. členu določa, da imata solastnik in skupni lastnik pravico do tožbe za varstvo lastninske pravice na celi stvari, solastnik pa ima tudi pravico do tožbe za varstvo njegove pravice na delu stvari. Opisano velja v primeru tožbe za prenehanje vznemirjanja lastninske pravice. To dejansko pomeni, da lahko solastnik zahteva od motilca, da preneha z motenjem celotne stvari. Lahko pa zahteva tudi samo prepoved motenja na delu stvari.

Glede na opisano lahko bralec sam zahteva od soseda, da preneha z motenjem in lahko tudi sam vloži tožbo.