Tek odpovednega roka

Bralec je po pošti prejel odpoved delovnega razmerja. Odpoved ima en datum, sam pa jo je dejansko prejel 5 dni kasneje. Zanima ga od katerega datuma teče odpovedni rok?

Odvetnik Kristjan Žalec odgovarja:

Tek odpovednega roka in rok od kdaj teče odpovedni rok je določeno v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1). V 95. členu ZDR-1 je določeno, da prične odpovedni rok teči naslednji dan po vročitvi odpovedi.

Skladno z zgoraj navedenim in sodno prakso je tako brez pomena, kakšen je datum na odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Odločilno je kdaj je bila naslovniku vročena, saj prične odpovedni rok teči naslednji dan po vročitvi.